Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOsmundsen, Tonje
dc.contributor.authorStrømsvåg, Olav
dc.date.accessioned2018-09-11T06:41:58Z
dc.date.available2018-09-11T06:41:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561863
dc.description.abstractEn viktig forutsetning for suksess er at organisasjoner får utnytta de menneskelige ressursene på en optimal måte i samspillet mellom arbeidsgiverne og medarbeiderne. I følge Stortingsmelding 7 (2008-2009, side 43) er «Medarbeiderdrevet innovasjon en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester og produksjonsprosesser, og knoppskyting fra eksisterende virksomheter (intraprenørskap).» I denne studien har jeg undersøkt hvilke faktorer som er avgjørende for å oppnå varig medarbeiderdrevet innovasjon i norske kommuner. Hvilke organisatoriske forutsetninger må til, og hva kreves av arbeidsgiverne og medarbeiderne for at de skal lykkes med å implementere medarbeiderdrevet innovasjon. Det ble gjennomført kvalitative intervjuer med ledere og hovedtillitsvalgte i kommunene Hemsedal, Hol, Gol, Nes, og Ål, og disse intervjua utgjør datagrunnlaget for oppgava. Studien viser at en rekke faktorer må være til stede for å oppnå varig medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Etablering av MDI krever en forankring i strategiske planer og at MDI implementeres som en virksomhetsstrategi. Dernest følger nødvendigheten av å avsette tilstrekkelig tid og handlingsrom for å praktisere MDI i hverdagen. Det forutsettes også at den enkelte medarbeider kan motiveres og stimuleres til å bli en innovativ bidragsyter. Dette krever at lederrolla må utvikles og styrkes i en retning der lederne i samspill med medarbeiderne utvikler og legger til rette for mestring og autonomi. Studien viser at det er en del uutnytta kreativitet i organisasjonene. Det er ikke etablert systemer for å fange opp gode ideer og innspill fra medarbeiderne i organisasjonen. Flere av kommunene har en eller annen form for forslagskasser, men disse blir ikke brukt eller fulgt opp. Dette kan være en beskrivelse på det tilvante interne klimaet kommunene. I følge (Smith mfl., 2008) er organisatoriske normer for utforskning en av de fire overordna drivkreftene, som uttrykkes ved at medarbeiderne følger kommunenes verdier og normer som rettesnor for sin tilnærming og adferd. Dersom medarbeiderne motiveres til å tenke innovasjon og lederne gir sin støtte til dette, vil det være en større sannsynlighet for at medarbeiderne engasjerer seg mer i utviklingsarbeid og innovasjonsaktiviteter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn studie av medarbeiderdrevet innovasjon - organisasjoner innoverer ikke, medarbeiderne gjørnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel