Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordang, Kirsten
dc.contributor.authorFlønes, Sigrid
dc.contributor.authorOlsen, Thea Emilie
dc.contributor.authorBye, Katrine
dc.date.accessioned2018-08-30T09:01:35Z
dc.date.available2018-08-30T09:01:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560002
dc.description.abstractBakgrunn: Mange kreftpasienter opplever cytostatikaindusert kvalme, som er et veldig plagsomt og krevende symptom. Kvalme fører også med seg mange negative konsekvenser i dagliglivet. Hensikt: Å sette fokus på og undersøke hvilke tiltak sykepleier kan gjøre for å lindre cytostatikaindusert kvalme. Metode: Litteraturstudie ble brukt som metode i denne studien. Studien bygger på fag- og forskningsbasert kunnskap. Litteratursøkene ble gjort i databasene Cinahl og PubMed. Resultat: Strukturert symptomvurdering kan ha hatt en lindrende effekt på kvalme. Pasientens forventninger, alder og livskvalitet var påvirkende faktorer. Det var mange individuelle forskjeller i kvalmeopplevelsen hos pasientene. Et inntak av protein på 64 gram per dag viste seg å redusere forekomsten av forsinket kvalme. Informasjon og veiledning var alene ikke nok til å lindre kvalme. Det antiemetiske legemiddelet Akynzeo hadde god antiemetisk effekt. Konklusjon: Den antiemetiske behandlingen og informasjon og veiledning må være individuelt tilpasset. Pasientens subjektive opplevelse må vektlegges i kartleggingen av symptomer. God tilrettelegging av ernæring er også viktig. Kunnskap og riktig bruk av antiemetika lindrer kvalmen.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Many cancer patients experience cytostatica induced nausea which is very disturbing and demanding symptom. Nausea also causes many negative consequences in daily life. Aim: To investigate and focus on which measures a nurse can do to relieve chemotherapy- induced nausea. Method: Literature review was used as a method in this study. The study is based on academic and research based knowledge. The literature searches were made in the databases Cinahl and PubMed. Results: Structured symptom assessment may had a relieving effect on nausea. Patient expectations, age and quality of life was influencing factors. There were many individual differences in the nausea experience among the patients. Information and guidance alone was not enough to relieve nausea. An intake of 64 grams protein per day was found to reduce the occurrence of delayed nausea. The antiemetic drug Akynzeo had good antiemetic effect. Conclusion: The antiemetic treatment and information and guidance must be individually adjusted. The patient´s subjective experience must be emphasized in the identification of symptoms. Good nutrition is also important. Knowledge and proper use of antiemetics relieve nausea.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectcytostatikanb_NO
dc.subjectkvalmenb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier lindre cytostatikaindusert kvalme hos kreftpasienter?nb_NO
dc.title.alternativeHow can a nurse relieve cytostatica induced nausea in cancer patients?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel