Show simple item record

dc.contributor.advisorSchiefloe, Per Morten
dc.contributor.authorNordvik, Ronny
dc.date.accessioned2018-08-30T08:27:55Z
dc.date.available2018-08-30T08:27:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559990
dc.description.abstractThis Master’s thesis, done at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), looks at how the change process initiated on 8 April 2015 at the pharmaceutical company Mundipharma was perceived by the company’s employees in Norway. The main topics of research were how people experienced the process itself, and how the results of the change process were perceived by the employees. The most important data source was a questionnaire directed at the employees in Norway. I also interviewed the Managing Director, Head of Nordics at the new Nordic division. The results suggest that early on in the process, the management managed to clearly explain the actual situation, and why change was necessary, to the employees. This, together with the fact that most employees felt that there was a good management presence throughout the process, indicates that the management were able to reduce potential resistance to change in the organisation. It also appears that the management succeeded in ensuring that the employees had a shared understanding of why the change process was implemented. Moreover, the results may indicate that a perceived lack of transparency and varying degrees trust in the management had a negative influence on the employees’ acceptance and sense of ownership of the process itself. Almost 80% of the employees felt a strong duty to contribute to the change process, but only 43% felt that they had been given responsibility for specific tasks related to the process. Under half of the employees agreed completely or partly that the process had been executed well. A clear majority of the employees were happy with the management’s communication during the process, but only a very small majority were happy with the results of the changes. Denne masteroppgaven, som er gjennomført ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), tar for seg hvordan endringsprosessen som ble satt i verk 8. april 2015 i legemiddelselskapet Mundipharma, har blitt oppfattet av de ansatte i den norske delen av selskapet. Sentrale forskningstemaer er de menneskelige opplevelsene av selve prosessen og hvordan resultatet av endringsprosessen har blitt oppfattet av de ansatte. Den viktigste datakilden er en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant de ansatte i Norge. Jeg har i tillegg gjennomført et intervju med Managing Director, Head of Nordics i den nye nordiske organisasjonen. Resultatene tyder på at ledelsen tidlig i prosessen har klart å kommunisere til de ansatte hva som var den faktiske situasjonen, og hvorfor endring var nødvendig. Dette, i tillegg til at et flertall opplevde god tilstedeværelse fra ledelsen gjennom hele prosessen, kan tyde på at ledelsen har evnet å redusere en mulig motstand mot endring i organisasjonen. Det synes også som om ledelsen har evnet å skape en felles forståelse blant de ansatte av hvorfor endringsprosessen ble satt i verk. Videre kan resultatene tyde på at opplevd mangel på åpenhet og varierende tillit til ledelsen har påvirket de ansatte i negativ retning når det gjelder aksept og forankring i selve prosessen. Nesten 80 prosent av de ansatte følte stor grad av forpliktelse til å bidra i endringsprosessen, men kun 43 prosent mente de hadde fått ansvar for konkrete oppgaver relatert til prosessen. Under halvparten av de ansatte var helt eller delvis enig i at prosessen har vært gjennomført på en god måte. Et klart flertall av de ansatte var fornøyd med ledelsens kommunikasjon underveis i prosessen, men kun et knapt flertall var fornøyd med resultatene av endringene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFra fire nasjonale organisasjoner til en nordisk organisasjon - en studie av endringsprosessernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record