Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPuschmann, Oskar
dc.contributor.authorFlemsæter, Frode
dc.date.accessioned2018-08-14T10:50:36Z
dc.date.available2018-08-14T10:50:36Z
dc.date.created2018-08-13T13:31:34Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7464-336-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557857
dc.description.abstractProsjektet ”Kartlegging av landskap i samband med bruks- og verneplan for Lomsdalen-Visten området. - En oppfølging av St. meld. nr 62 (1992-93) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge” har som mål å avgrense ulike landskapsområder og klassifisere disse etter deres tilhørighet i landskapstyper. Sentralt for både inndeling og avgrensning er de enkelte områders skala og romvirkning, noe som i de fleste tilfeller er gitt av landskapenes hovedform. Kapittel 2 tar for seg valg av metode, med en beskrivelse av romlig landskapskartlegging ut fra seks landskapskomponenter, samt kriteriene variasjon, inntrykkstyrke og helhet. Vi redegjør også om tilnærmingen som er brukt ved landskapsevalueringene. I tillegg har vi også er kort presentasjon av begrepene inngrepsfri natur og urørthetsklasser. Kapittel 3 gir en kort presentasjon av de fire landskapsregionene innenfor utredningsområdet for bruks- og verneplan for Lomsdal-Visten, i deler av Brønnøy, Vevelstad, Grane og Vefsn kommuner, Nordland. Kapittel 4 presenterer landskapsområder som ble befart/tolket sommeren 2003 og 2004 i forbindelse med utredningsarbeidet. Totalt er 53 landskapsområder avgrenset og typologisert i sju forskjellige landskapstyper som er identifisert innenfor området, nemlig; LT1 Brede fjordløp, LT2 Smale fjordarmer og fjordbotner, LT3 Trange elvedaler og storforma juv, LT4 Fjordvendte fjelldaler, LT5 Storforma U-daler under tregrensa, LT6 Storforma U-daler over tregrensa, LT7 Høyfjellsplatåer og større fjelltopper. Kapittel 5 gir en kortfattet oppsummering av Lomsdal - Visten områdets landskapskvaliteter.nb_NO
dc.description.abstractKartlegging av landskap i samband med bruks- og verneplan for Lomsdalen-Visten området.- En oppfølging av St. meld. nr 62 (1992-93) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge”nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for jord- og skogkartleggingnb_NO
dc.relation.ispartofNIJOS-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIJOS-rapport;
dc.subjectKulturlandskapnb_NO
dc.subjectCultural landscapesnb_NO
dc.subjectVerneområdernb_NO
dc.subjectProtected areasnb_NO
dc.titleKartlegging av landskap i samband med bruks- og verneplan for Lomsdalen-Visten området.- En oppfølging av St. meld. nr 62 (1992-93) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge”nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.source.issue18/04nb_NO
dc.identifier.cristin1601529
cristin.unitcode194,67,10,0
cristin.unitnameInstitutt for geografi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel