Show simple item record

dc.contributor.advisorSjøberg, Britt-Marie Drottz
dc.contributor.authorStrømsvåg, Hallgjerd Gullaksen
dc.date.accessioned2018-07-18T08:10:24Z
dc.date.available2018-07-18T08:10:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505958
dc.description.abstractDenne studien utforsket hvilke faktorer som er viktige for å få til likeverdig behandling av enslige mindreårige flyktninger i barne- og ungdomspsykiatrien. Studien er lagt til Trondheim. Enslige mindreårige flyktninger (EMF) er en gruppe med spesielle behov i møte med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Tidligere forskning har, blant annet, vist at det er en gruppe med særskilt risiko for å utvikle psykiske vansker. Spesialisthelsetjenestene har en lovpålagt plikt til å gi likeverdige helsetjenester til alle. En kvalitativ intervjustudie ble gjennomført, med to grupper av informanter; ansatte i den kommunale oppfølgingstjenesten for EMF og behandlere i BUP, som har erfaring med behandling av EMF. En tematisk analyse av intervjumaterialet resulterte i fire tema: «Veien inn i BUP», «BUPs spilleregler», «tilrettelegging for EMFs særskilte behov» og «motivasjon for behandling og i behandling». Ulike faktorer som fremmer eller forhindrer likeverdig behandling ble diskutert. Funnene antyder at kontaktpersoners involvering, god samhandling og kompetanseutvikling på traumemetoder blant behandlere BUP er viktig for å fremme likeverdighet. Mangel på motivasjon hos EMF, dårlig kvalitet på tolketjenester, og et system med mange aktører og manglende samhandling ser derimot ut til å kunne forringe likeverdig behandling. Behandlingsmotivasjon ble trukket frem som en særlig relevant faktor, og bestanddelene av behandlingsmotivasjon ble diskutert. Funnene indikerte blant annet at bedre motivasjonsarbeid og psykoedukasjon rettet mot EMF, kan være sentralt for å oppnå likeverdighet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvordan lykkes i å gi enslige mindreårige flyktninger likeverdig behandling i barne- og ungdomspsykiatrien? : en kvalitativ intervjustudie fra Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record