Show simple item record

dc.contributor.advisorRasmussen, Martin
dc.contributor.authorOttesen, Pia Skarholt
dc.date.accessioned2018-07-17T09:17:56Z
dc.date.available2018-07-17T09:17:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505752
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvilke faktorer som påvirker innovasjon etter en endringsprosess, og hvilke muligheter og barrierer en endringsprosess kan gi til innovasjon. I sammenheng med innovasjon har medarbeidere i en virksomhet verdifull kunnskap som til en fordel kan utnyttes i innovasjonsarbeid. Medarbeidere er slik en viktig ressurs som har ideer og løsninger som ledelsen ikke alltid ser, og fokuset på medarbeideren som en bidragsyter i organisasjonens innovasjonsarbeid kalles medarbeiderdrevet innovasjon. Det er benyttet en kvalitativ metodetilnærming og studien er basert på 10 intervju av ansatte i et rekrutteringsfirma. Gjennom tematisk analyse ble det avdekket fire overordnede temaer som beskriver faktorer som kan påvirke innovasjon etter en endring: ny arbeidshverdag, personlige faktorer, ledelse, samt idéfangst og idéutvikling. Et gjennomgående funn i studien er at endringsprosessen har gitt et økt fokus på at innovasjon er viktig for å overleve som virksomhet i en bransje med mange konkurrenter. Den viktigste motivasjonen for å være innovative er å effektivisere arbeidet for seg selv i en hektisk arbeidshverdag og skape forbedrede arbeidsmetoder. Engasjerte ansatte virker å kjennetegne virksomheten, og her vektlegger de ansatte mening i jobben som en motiverende faktor som påvirker deres engasjement og vilje til å forbedre egen arbeidshverdag. Funn tyder på en ledelse som ønsker innovasjon og en åpenhet for forslag i virksomheten. Dette virker videre å gi et godt grunnlag for innovativ atferd, og etablering av et verktøy for å fange opp og videreutvikle ideer kan være et tiltak for å øke innovasjonsfokuset i virksomheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMuligheter og barrierer for medarbeiderdrevet innovasjon : en kvalitativ studie av en rekrutteringsbedrift etter en endringsprosessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record