Show simple item record

dc.contributor.advisorVaag, Jonas
dc.contributor.authorHalvorsen, Thomas Haugeli
dc.date.accessioned2018-07-17T09:00:54Z
dc.date.available2018-07-17T09:00:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505744
dc.description.abstractI teknologiske endringsprosesser er det vanlig å benytte superbrukere for å bistå de ansatte. Samtidig har også mellomledere ofte en sentral og viktig posisjon som et bindeledd mellom toppledelsens initiativer og implementeringen ute på avdelingene. Flere studier har undersøkt superbrukere og mellomledere i endringsprosesser, men lite oppmerksomhet har blitt gitt på samspillet mellom disse i en kontekst der et nytt teknologisk verktøy skal implementeres. Denne studien identifiserer ulike roller for ledelse i en slik prosess, og diskuterer hvordan dette håndteres i en form for kollektiv ledelse. Studien ble gjennomført i samarbeid med Trondheim kommune og i forbindelse med innføringen av kontorverktøyet G suite. Totalt åtte ansatte, superbrukere og mellomledere ble intervjuet, og deres beskrivelser og oppfatninger om prosessen og håndteringen av lederroller ble analysert. Tematiske analyse ble benyttet, og det fremkom fire overordnede temaer, med totalt fem undertemaer. Av disse ble sju lederroller identifisert og drøftet opp mot mellomleder og superbrukers håndtering. Resultatene fra analysen og presentert teori blir diskutert og fremstilt i en modell som illustrerer hvordan lederrollene henger sammen med å skape en god endringskultur og implementere selve verktøyet. Det argumenteres for at rolleavklaring mellom mellomleder og superbruker er sentralt for å sikre en håndtering som fremmer god endringsledelse, og håndteringen av samspillet blir illustrert og satt i sammenheng med studiens resultater. Til slutt blir mulige implikasjoner for praksis og videre forskning diskutert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEndringsledelse i en teknologisk endringsprosess : en kvalitativ studie av hvordan ledelse håndteres ved implementering av ny teknologinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record