Show simple item record

dc.contributor.advisorLaumann, Karin
dc.contributor.authorVaeng, Ida Charlotte Nybakk
dc.date.accessioned2018-07-17T07:35:18Z
dc.date.available2018-07-17T07:35:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505718
dc.description.abstractNAV er arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge, og er representert i alle landets kommuner med et eller flere NAV-kontor. NAV-kontorene har de siste årene vært utsatt for vold og trusler fra organisasjonens brukere, og med bakgrunn i dette er studiens formål for det første å undersøke hva som er årsaksfaktorene til at slike uønskede voldshendelser oppstår. Ved å anvende forskning fra sikkerhetskritiske industrier som på tross av at de opererer under svært risikofylte forhold klarer å opprettholde et eksepsjonelt høyt sikkerhetsnivå, undersøker studien hva som kan gjøres for å forebygge de uønskede voldshendelsene i NAV. Intervju av åtte ansatte tilknyttet et NAV-kontor dannet grunnlaget for en tematisk analyse som avdekket fire temaer: årsaker til vold, det organisasjonen gjør for å forebygge vold, faktorer som bidrar til å forebygge vold i møte med brukere, og barrierer i organisasjonen for å redusere konsekvensene av en uønsket hendelse (vold) dersom den oppstår. Studien avdekker at det de ansatte opplever som årsaksfaktorer til vold bunner ut i at brukere opplever NAV sitt system som uoversiktlig og blir frustrert av det. De formelle systemene i NAV har stort fokus på ansattes sikkerhet og jobber forebyggende mot vold og trusler gjennom å unngå at ansatte utsettes for en voldssituasjon og gjennom å redusere konsekvensene av en voldshendelse dersom den oppstår. Det er imidlertid lite fokus på å forebygge det de ansatte opplever som årsakene til vold. Derfor anbefales det at NAV i større grad jobber forebyggende mot årsaksfaktorene gjennom å blant annet forbedre systemet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleVold på arbeidsplassen : en kvalitativ studie av forebygging av vold fra brukere mot ansatte i NAVnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record