Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBalke, Inger
dc.contributor.authorHatlen, Ellisiv Amundsveen
dc.date.accessioned2018-02-13T10:29:12Z
dc.date.available2018-02-13T10:29:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484325
dc.description.abstractIntroduksjon: Å leve med epilepsi kan være en stressfaktor i hverdagen. Barn og unge med epilepsi har høyere risiko for psykiatriske lidelser og atferdsproblemer enn jevnaldrende uten epilepsi, og flere pasienter med epilepsi og psykiske lidelser har ikke noe psykiatrisk tilbud. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hva sykepleier kan gjøre for å bidra til en bedre psykisk helse blant målgruppen. Målet er å finne metoder som kan hjelpe til med å fremme en god psykisk helse hos barn og unge med epilepsi. Metode Oppgaven er en litteraturstudie, og bygger på 7 vitenskapelige artikler og annen relevant faglitteratur. De vitenskapelige artiklene ble hentet fra databasene Cinahl, Medline, og PubMed. Relevante søkeord ble brukt i søket. Resultat: Studiene kom fram til at informasjon og kunnskap har betydning for den psykiske helsen til barn og ungdom med epilepsi. Kognitiv atferdsterapi og undervisningsintervensjoner bedret den psykiske helsen hos barn og ungdom med epilepsi. Støttende omsorg spiller inn på den mentale helsen til barn og ungdom med epilepsi.Konklusjon: Det er viktig å sørge for at god informasjon om sykdommen og psykososiale aspekter blir gitt på en hensynsfull måte. Kognitiv atferdsterapi viser seg å være et godt verktøy i arbeidet med å fremme god psykisk helse hos barn og ungdom med epilepsi, gjerne i kombinasjon med informasjon om det medisinske ved epilepsi. Sykepleier bør yte støttende og veiledende omsorg, og fremme normalitet.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: Living with epilepsy can be a stressor in everyday life. Children and young people with epilepsy have a higher risk for psychiatric problems and behavioral problems than their healthy peers, and many patients with epilepsy does not have contact with psychiatric services. Purpose: The purpose of this assignment is to examine what nurses can do to improve mental health in children and young people with epilepsy. The goal is to find methods that can help with promoting a positive mental health in children and young people with epilepsy. Method: The assignment is a literature study which is based on 7 scientific articles and other relevant literature. The scientific articles were brought in from the databases Cinahl, Medline and PubMed. Relevant search words were used. Result: The studies proved that information and knowledge has an impact on the mental health in children and young people with epilepsy. Cognitive behavioral therapy and educational interventions improved mental health in children and young people with epilepsy. Supportive care impacts the mental health in children and young people with epilepsy. Conclusion: It is important to make sure good information about the illness and psychosocial aspects is given in a considering way. Cognitive behavioral therapy is a good approach to promote positive mental health in children and young people with epilepsy, preferably combined with information about the medical aspects of epilepsy. Nurses should give supportive and conductive care, and promote a sense of normalcy.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectepilepsinb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleier fremme god psykisk helse blant barn og unge med epilepsi?nb_NO
dc.title.alternativeHow can nurses promote positive mental health in children and young people with epilepsy?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.relation.project36nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel