Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLangvik, Eva Oddrun
dc.contributor.authorLien, Ellen Cecilie
dc.date.accessioned2018-02-06T12:08:15Z
dc.date.available2018-02-06T12:08:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482917
dc.description.abstractHensikten med denne studien var å øke kunnskapen på området ved å undersøke hvordan foreldre opplever det å benytte avlastningsbolig for sine barn, samt hvordan dette virker inn på familie- og hverdagsliv. I studien ble det brukt et kvalitativt design med individuelle, semistrukturerte intervju av fire tilfeldig utvalgte mødre som mottar tilbud ved samme avlastningsbolig. Disse intervjuene ble analysert ved hjelp av tematisk analyse. Resultatene viser at mødrene ikke opplever det å benytte avlastning som et valg, men som en nødvendighet for å mestre hverdagslivet. Det har tatt lang tid for dem å akseptere at de trenger avlastningen og enkelte klarer det fortsatt ikke. Mødrene formidler at de opplever det å trenge avlastning som utfordrende, det gir dem dårlig samvittighet og en følelse av ikke å strekke til som foreldre. Periodene med avlastning gir likevel ”glimt av normalitet”, der familien i en kort periode kan være som andre familier. Avlastningsperiodene gjør det også mulig å forlate huset og treffe venner, da de formidler at de til vanlig føler seg både sosialt og fysisk isolerte. I tillegg får de fulgt opp søsken, de får litt egentid og de får hentet seg litt inn, slik at de har mer å gi når barnet er hjemme. Mødrene formidler at den manglende fleksibiliteten ved avlastningstilbudet er vanskelig og påvirker familien negativt. I intervjuene kommer det også frem at mødrene bekymrer seg for fremtiden og er utrygge på hvilket avlastningstilbud de vil få når barna blir eldre. Denne studien gir bakgrunnskunnskap som kan benyttes når en skal utforme avlastningsordninger foreldrene opplever som gode. Bedre koordinering av ulike tjenester, bedre oppfølging av familiene, økt brukermedvirkning og større fleksibilitet kan være med på å gi foreldrene et avlastningstilbud tilpasset deres behov og ønsker. Et styrket fokus på foreldrenes behov vil bidra til å gi familiene som helhet bedre livskvalitet og helse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleGlimt av normalitet : hvordan opplever foreldre kommunal avlastning for barn med komplekse helsebehov?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli åpent tilgjengelig.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel