Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIversen, Anne
dc.contributor.authorTotlund, Helene
dc.date.accessioned2018-02-06T12:04:36Z
dc.date.available2018-02-06T12:04:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482916
dc.description.abstractI Norge har vi høyere tillit til hverandre og institusjonene våre enn de fleste andre land. Et uttrykk for dette i arbeidslivet er jobbautonomi, som i mange år har preget arbeidet i kunnskapsinstitusjoner. New Public Management er en styringsform får stadig økende påvirkning på hvordan arbeidet utføres i universitets- og høyskolesektoren. Flere frykter at dersom utviklingen fortsetter vil den lede til konsekvenser som at friheten blir innskrenket, som igjen vil ha en påvirkning på tillitsrelasjonene. Denne studien undersøker hvordan seksjonsledere utvikler og styrker tillitsrelasjoner med sine medarbeidere. Hensikten er å skape økt forståelse for fenomenet, som kan gi et grunnlag for iverksetting av tiltak for å bedre tillitsrelasjoner. Utvalget består av seks seksjonsledere fra en faglig- eller tekniskadministrativ avdeling på en høyskole i Norge. Disse er kilden til det kvalitative datamaterialet i studien, som ble samlet inn gjennom dybdeintervjuer og analysert gjennom en tematisk analyse. Funnene fra analysen viser at seksjonslederne opplever å være premissgivere for tillitsrelasjonen. Den forutsettes på bakgrunn av medarbeidernes vurdering av deres fagkompetanse, agenda og interaksjon. For å styrke tillitsrelasjonen bør seksjonslederen tilrettelegge for frihet under ansvar og avklaring av forventninger. Det å bygge en relasjon med medarbeiderne, skape informasjonsflyt og være tilstede kan anses som grunnleggende lederoppgaver, men fremstår som viktig for tilliten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleTillitsrelasjoner i kunnskapsinstitusjoner : en kvalitativ studie av seksjonslederes opplevelse av tillitsrelasjonen med sine medarbeiderenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel