Show simple item record

dc.contributor.advisorLangvik, Eva
dc.contributor.authorEriksen, Ingrid Børstad
dc.date.accessioned2018-02-06T10:24:24Z
dc.date.available2018-02-06T10:24:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482893
dc.description.abstractFor en organisasjon er det sentralt å skape gode rekrutteringsprosesser for å finne de beste kandidatene og unngå feilansettelser. Tradisjonelt har et slikt fokus på nytteverdi for organisasjonen dominert seleksjonsforskningen. Derimot har det de siste 30 årene vært en økt interesse for kandidatenes opplevelse av seleksjonsprosessen. Dette er viktig å studere, da en god kandidatopplevelse er vist relatert til flere positive utfall; som økt sjanse for å akseptere jobbtilbud og bedre jobbutførelse om de får stillingen. Studiens formål var todelt; å utforske kandidaters strategier ved personlighetstesttaking, og se på faktorer som bidrar til en positiv testopplevelse. Det at det kan jukses på personlighetstester er vist i flere studier, men få har sett på kandidatenes egne fortellinger om strategibruken. Studien er basert på åtte intervjuer av kandidater som nylig hadde gjennomført den ipsative personlighetstesten OPQ32i i en rekrutteringsprosess. Datamaterialet ble analysert med tematisk analyse. Et av hovedfunnene er at kandidatene anser strategier som essensielt ved testtakingen, med den bakenforliggende årsaken at de vil optimalisere egen testprofil. Informantenes strategiske grep er både relatert til testgjennomføring (strategisk ærlighet og tidsbruk) og testskårene (konsistensoppnåelse og skåre bedre enn gjennomsnittlig). Analysen gir et sammensatt bilde av ulike faktorer som skaper en positiv testopplevelse for kandidatene. Et godt utgangspunkt før testtakingen er essensielt; der gode forventninger, testtiltro og opplevd rettferdighet, spiller inn. Testens jobbrelevans, muligheten til å være delaktig (tilbakemeldingssamtalen), og et egenutbytte i form av økt selvinnsikt, er tre andre faktorer som bidrar til en positiv kandidatopplevelse. Det oppfordres til at teoretikere og praktikere tar hensyn til at testtakere kan benytte flere strategier, og at det tilrettelegges for å styrke kandidatenes testopplevelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectPersonlighetstestnb_NO
dc.subjectOPQ32inb_NO
dc.subjectseleksjonnb_NO
dc.subjectstrategiernb_NO
dc.subjectkandidatperspektivitetnb_NO
dc.subjecttestopplevelsenb_NO
dc.titleHvilke strategier bruker jobbsøkere ved utførelse av en personlighetstest, og hva bidrar til en positiv testopplevelse? : en kvalitativ studie av kandidaters opplevelse av personlighetstest som seleksjonsverktøy i en rekrutteringsprosessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record