Show simple item record

dc.contributor.advisorSolem, Stian
dc.contributor.authorBolstad, Fjola Jensdottir
dc.date.accessioned2018-02-06T09:21:29Z
dc.date.available2018-02-06T09:21:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482862
dc.description.abstractFormål: I denne studien ønskes det å se nærmere på hva pasienter med tvangslidelse (OCD) beskriver som årsak til sine plager, og hvordan dette kan relateres til utfallet av behandling med eksponering og responsprevensjon i kombinasjon med kognitiv terapi for tvangslidelse. Ingen tidligere studier har utforsket denne sammenhengen tidligere. Metode: Utvalget er hentet fra kvalitative intervjuer med syv pasienter diagnostisert med OCD samt 75 pasienter fra en nasjonal OCD studie, sistnevnte ble vurdert med: Brief Illness Perception Questionnaire og Yale- Brown Obsessive- Compulsive Scale (Y-BOCS). Resultat: Den tematiske analysen fra utvalgene foreslo en kombinasjon av stresssårbarhetsfaktorer. De fleste beskrev temaet miljø/omgivelser (livshendelser), deretter fulgte personlighet, andre psykiske vanskeligheter/selvfølelse og arv/genetikk. Årsak til tvangslidelse slik den var beskrevet av respondentene fra den nasjonale studien ble i en utforskende undersøkelse sammenlignet med Y-BOCS skårer for utvalget. Resultatet viste at den oppgitte årsaken verken hadde betydning for alvorlighetsgrad av symptomer eller utfallet av den gjennomførte behandlingen. Konklusjon: Respondentene bekreftet en stress- sårbarhetshypotese for tvangslidelse. Pasientrapporterte årsaker til tvangslidelse var: miljø/omgivelser/livshendelser (77 %), personlighet (73 %), arv/genetikk (33 %) og andre psykiske vanskeligheter og selvfølelse (32 %). Det var likheter mellom pasienters beskrivelser og eksisterende forskning og forklaringsmodeller for tvangslidelse. De fleste respondenter rapporterte flere årsaker til egen tvangslidelse, som kan indikere at årsaksforklaringer kan eksistere på tvers av eksisterende modeller. Selvrapporterte årsaker hadde ingen betydning for alvorlighetsgrad av OCDsymptomer eller utfallet av behandlingen. Nåværende psykologisk behandlingsintervensjon for tvangslidelse fungerer godt, og dette kan gjøre det utfordrende å lete etter forhold som kan indikere det motsatte. Søket etter behandlingspredikatorer har til nå gitt lite konsistente funn. Det kan være flere forskjellige forhold som kan være av betydning (som lidelsens heterogenitet og komorbiditet til andre lidelser). Å lete etter spesifikke faktorer innenfor separate områder kan kanskje gi et kunstig bilde for hvordan dette kan henge sammen. Dersom en skal vurdere forskjellige årsaksfaktorers betydning/innvirkning bør dette mulig vurderes over tid ved bruk av longitudinelle studier.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleHvorfor har jeg OCD? - en utforskende undersøkelse av pasienters oppgitte årsaker til tvangslidelse (OCD)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil etter forfatterens ønske ikke bli tilgjengelig.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record