Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Oyvindnb_NO
dc.contributor.authorJenssen, Ida Helenanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:22:27Z
dc.date.available2014-12-19T13:22:27Z
dc.date.created2014-06-25nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier729432nb_NO
dc.identifierntnudaim:10435nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/248011
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en del av et større prosjekt hvor en studerer elveoser og elveutløp til seks større elver som renner ut i Trondheimsfjorden. Masteroppgaven fokuserer på elveosene for tre store elver i Sør-Trøndelag: Orkla, Gaula og Nidelva. Fra fjordene utenfor elvene har det blitt tatt dype sedimentkjerner og disse har blitt analysert ved hjelp av induktivt koplet plasma massespektrometri (ICP-MS). Ved å studere dybdeprofiler for utvalgte grunnstoff har det blitt forsøkt å avdekke historiske hendelser av både naturlig og antropogen art. Ved å normalisere grunnstoffene mot aluminium har det vært mulig å skille mellom naturlige svingninger i konsentrasjoner og antropogen tilførsel av grunnstoffer. Ved hjelp av disse verktøyene og utregninger av sedimenteringshastigheter har det blitt laget tidsprofiler som avdekker det antropogene inngrepet sedimentene og vannsystemet har blitt utsatt for. Konsentrasjonene i sedimentkjernene har blitt vurdert opp mot forurensningskriteriene fra KLIF.Denne studien har avdekket økte konsentrasjoner som sannsynligvis stammer fra antropogen tilførsel av grunnstoffer i sedimentkjernene utenfor Orkla og Gaula for blant annet kobber, sink, kadmium, arsen og bly. Okningen av metallkonsentrasjoner i de øverste lagene i sedimentene har blitt knyttet opp mot aktivitet fra andre verdenskrig, gruvedrift, industri, utbyggelse av infrastruktur, økt befolkning, modernisering av jordbruk og mulige vulkanutbrudd og skogbranner. Sedimentkjernen tatt utenfor Nidelva viser ingen tegn til forhøyede konsentrasjoner av grunnstoff fra antropogene kilder. Bortsett fra arsen som på grunn av overlappende mulige kilder ikke er mulig å knytte til noen spesifikk hendelse. Sammenligninger av konsentrasjoner viser at sedimentene utenfor elvene har større forskjeller i konsentrasjoner i nyere tid (fra 0-12 cm), enn lenger tilbake i tid (ved 50 cm). Forurensingsnivåene i sedimentkjernene utenfor elvene viser at sedimentets øvre lag utenfor elveutløpet til Orkla er mest forurenset og er det forurenset med kobber, sink, nikkel og kadmium. Dernest kommer det øvre laget utenfor Gaula og det er forurenset med kobber og nikkel. Det øverste lag utenfor Nidelva er minst forurenset, det finnes bare forurensning av nikkel. Nikkel forurensningen ser dog ut til å ha en naturlig forklaring.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.titleStudier av elveoser og elveutløp i større elver i Trondheimsfjorden: Orkla, Gaula og Nidelvanb_NO
dc.title.alternativeStudies of River Mouths and Estuaries of major Rivers in the Trondheim Fjord: Orkla, Gaula and Nidelvanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber211nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record