Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Oyvindnb_NO
dc.contributor.authorGjendemsjø, Eirinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:22:26Z
dc.date.available2014-12-19T13:22:26Z
dc.date.created2014-06-25nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier729430nb_NO
dc.identifierntnudaim:10409nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/248005
dc.description.abstractFlere kommuner, deriblant Trondheim kommune, vurderer gjenbruk av strøsanden som blir samlet opp fra veier, gang og sykkelsti. For å kunne gjenbruke strøsanden på en samfunnsøkonomiske og miljømessig måte diskuteres blant annet vasking av strøsanden. I samarbeid med Trondheim kommune er det i denne oppgaven hovedsakelig blitt sett på kontaminering ved bruk av strøsand og vasking av slik sand. I tillegg har det blitt sett på kontaminering og vasking av gatefei. Utvalgte metaller som det knyttes særlige miljøhensyn til har blitt analysert i vaskevann og finkornet materiale (støv) fra vaskevannet til strøsandsand og gatefei fra 9 ulike mellomlager i Trondheim samt hoveddeponiet for strøsand på Tiller. Mellomlagrene som det ble hentet prøver er: Solbakken skole, Ny Jordveien, Granåsen gård, Være vestre, Blomsterbyen, Kyvannet, Kongsvegen, Fossgrenda og Buran driftsstasjon. Strøsanden fra alle mellomlagrene blir til slutt samlet på et hovveddeponiet på Tiller. Eventuelle kilder til metaller som har blitt tilført strøsanden og gatefei er også blitt diskutert. Strøsanden og gatefei ble vasket med ionebyttervann, med og uten tilsatt tilsatt salpetersyre (HNO3). Finkornet materiale/støvet fra vaskevannet ble tørket og dekomponert ved hjelp av UltraClave. Vaskevannet og de dekomponerte støvprøvene ble analysert med ICP-MS . Oppgaven ser spesielt på elementer det knyttes miljømessige aspekter ved som: magnesium jern, mangan vanadium, klor, brom arsen, bly, kadmium, kvikksløv, kobber sink, krom, nikkel. Resultatene viser at innholdet av klor var gjennomgående høyt i vaskevannet til både strøsand og gatefei fra mellomlagrene. Arsen og kobber var to metaller som utmerket seg i vaskevannet til både strøsand og gatefei, der innholdet av arsen og kobber var innenfor tilstandsklasse (III) og (IV) i vaskevannet til strøsanden og gatefei fra flere av mellomlagrene og for strøsand fra deponiet på Tiller. I støvet fra vaskevannet til strøsand og gatefei var det jern og magnesium som var de dominerende metallene. Innholdet av magnesium var innenfor tilstandsklasse (V) (i følge engelske tilstandsklasser for forurenset jord) i støvet til strøsand og gatefei fra alle mellomlagrene og for strøsand fra deponiet på Tiller. Innholdet av krom, nikkel kobber og sink dominerte blant tungmetallene i støvet til både strøsand og gatefei. Det ble observert at innholdet av arsen krom og mangan var innenfor tilstandklasse (III) i støvet fra strøsand ved ett eller flere av mellomlagrene. I støvet fra gatefei var innholdet av mangan innenfor tilstandsklasse (III) fra flere av mellomlagrene. Trafikken vil mest sannsynlig være hovedkilden til metaller som blir tilført strøsanden mens den ligger på veien. Det høye innholdet av klor skyldes mest sannsynlig bruk av veisalt om vinteren, eller salt som er innblandet i strøsanden for å hindre at sanden fryser på lager . Mange av resultatene fra gatefei viser samme tendenser som for strøsanden, og mange av kildene til gatefei vil mest sannsynlig være de samme som for strøsand.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.titleMiljøkartlegging av strøsand fra ulike geografiske lokaliteter i Trondheim, samt utlekkingsstudier av tungmetaller i forbindelse med gjenbruk.nb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental Survey of sand for icy roads from different geographical locations in Trondheim, and leaching studies of heavy metals associated with reuse.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber236nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record