Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaten, Trond Pedernb_NO
dc.contributor.advisorOttesen, Rolf Torenb_NO
dc.contributor.authorSandstad, Vidarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:59Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:59Z
dc.date.created2013-06-20nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier631289nb_NO
dc.identifierntnudaim:8227nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247855
dc.description.abstractUlike undersøkelser fra flere steder i verden har påvist at avfallsmasser i både aktive og nedlagte søppeldeponi er betydelige kilder til metan, karbondioksid og andre skadelige gasser som dihydrogensulfid og flyktige, organiske forbindelser. Disse gassene medfører helsefare for personer som bor eller arbeider i nærheten av deponiene fordi gassen kan migrere inn i bygninger, kummer og liknende. En del av Steinkjer sentrum er bygd oppå et nedlagt deponi, og fokuset for denne oppgaven var å kartlegge forekomsten av metan, karbondioksid og oksygen i kummer innenfor det gamle deponiområdet. Det første steget i oppgaven var å kartlegge utstrekningen av og historikken til det nedlagte deponiet på Nordsia så definitivt som mulig. Denne informasjonen ble så sammenholdt med kommunens kart over kumnettverket, samt et oppdatert kart over områdets bygninger per dags dato. Deretter ble gassammensetningen i aktuelle kummer målt med infrarød gassanalysator som viste konsentrasjonen av oksygen, metan og karbondioksid. Det innsamlede datamaterialet ble så plottet inn i et digitalt kartprogram for å utarbeide kartbilder. Disse kartbildene viser hvor det forekommer store nok andeler av deponigass til at det utgjør helsefare for omgivelsene. De innsamlede dataene ble også presentert som tabeller som viser utviklingen fra dag til dag i kummer som hadde vesentlige avvik fra atmosfæriske konsentrasjonsverdier. Målingene ble utført i perioden 24.10.2012 30.10.2012. Det ble målt en gang per dag i hver kum, og datagrunnlaget er basert på målinger i 49 kummer. Resultatene viste eksplosjonsfare grunnet høy metankonsentrasjon i kun én av 49 kummer, mens det forekom metan i konsentrasjoner lavere enn 5% i tre andre kummer i løpet av måleperioden. Fem kummer hadde oksygenkonsentrasjoner lavere enn 18% i løpet av måleperioden, mens fire kummer hadde karbondioksidkonsentrasjoner over 3%. Funn av metan i noen kummer tilsier at det fortsatt foregår metanogenese i deponimassene, men spredningen av kummene hvor metan ble funnet antyder at metanogenesen kun foregår i begrensede områder av deponiet. I noen kummer tyder måleresultatene på at det foregår aerobe prosesser som forbruker oksygen og produserer karbondioksid. Ut fra resultatene for alle kummene samlet ser det ut til at risikoen forbundet med kummer avhenger av hvilket rørnettverk den enkelte kum tilhører. Kummer som har åpen tilslutning til rørledningen er betydelig mindre farlige enn kummer som ikke har åpen tilslutning til rørledningen. Gassmigrasjon inn i bygninger ble ikke undersøkt i denne oppgaven, men den påviste migrasjonen inn i kummer tilsier at migrasjon inn i bygninger er mulig.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.titleUtlekking av metan- og karbondioksidgass fra det gamle avfallsdeponiet på Nordsia i Steinkjer sentrumnb_NO
dc.title.alternativeLeakage of Methane and Carbon Dioxide From the Old Landfill in Steinkjer Citynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record