Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Oyvindnb_NO
dc.contributor.advisorBrunsvik, Pernb_NO
dc.contributor.authorKarlsen, Silje Sæthernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:55Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:55Z
dc.date.created2013-06-09nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier626541nb_NO
dc.identifierntnudaim:6860nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247836
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ble skrevet etter ønske fra Nofima i Sunndalsøra. Oppgaven skal i første omgang omfatte hvordan tungmetaller, med hovedfokus på jern og kobber, påvirker laksesmolten. Tungmetallene aluminium, sink og mangan er også tatt med i resultat- og diskusjonsdelen. Disse fem metallene er plukket ut fordi de kan ha stor påvirkning på fiskehelsen, og Nofima ønsket å se om samspillet mellom jern og kobber påvirker smolten mer enn det er dokumentert. Utførelsen bygger på prøvetaking av brønnvannet som pumpes opp i fire tanker som forsyner fisketankene på anleggsområdet. Nofima er en landbasert forskningsstasjon på akvakultur, og har kontroll over hele livssyklusen til blant annet laks. Det ble tatt filtrerte- og ufiltrerte vannprøver hver dag uten helgene fra fire tanker, tre brønner og en fra en elv lokalisert ved brønnene. Prøveperioden varte fra 01.03.12 til 21.03.12. Parallelt med vannprøvene ble det målt temperatur, pH, redokspotensial og konduktivitet. I tillegg ble det tatt DOC-prøver, satt ut DGT og tatt faststoffprøver. Og når prøvetakingsperioden var over, ble fiskene som hadde gått i to ulike kar med forskjellig vannkvalitet prøvetatt, og sendt inn gjelleprøver til analyse. Slik kunne vannkvaliteten på de to typene vann sjekkes ut mot hverandre, og bli sammenlignet med tanke på fiskehelse. Det ble gjennomført to tilleggsprosjekter der to ulike typer biofilter som brukes i tankene på Nofima, ble sjekket med tanke på hvor mye metaller som lakk ut ved forandring av pH verdien. Resultatene indikerer forskjeller på de to vannkvalitetene, både med tanke på innhold av metaller, pH og redoksverdier. Noe som gjenspeiler seg i fiskeprøvene. Vannkvaliteten i de to ulike karene ga signifikante forskjeller på vekst og lengde til de to fiskegruppene. Visuelt ser man fra gjennomsnittene at det er høyere konsentrasjoner av jern i den minste fisken, men dette er kun tilfelle for jern og ikke for kobber, aluminium, sink og mangan. Noe som kan indikere en negativ påvirkning av jern for fiskehelsen. Om det har en sammenheng med konsentrasjonen av kobber er vanskelig å slå fast, men DOC prøvene viser at når konsentrasjonen av jern øker, øker også konsentrasjonen av kobber (svak korrelasjon). I tillegg viser vannprøvene at vannet som den største fisken gikk i inneholdt generelt mer kobber, men minst jern. Dette kan indikere et komplisert samspill mellom jern og kobber for fiskens helse men det må flere eksperimenter til for å fastslå noe. Både gjennomsnittlig jern og kobber ligger under grenseverdiene som er anbefalt for oppdrettsanleggene.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.titleEffekter av metaller i laksesmolt: Hovedsakelig jern og kobbernb_NO
dc.title.alternativeImpact of metals in salmon smolt: Mainly iron and coppernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber132nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record