Show simple item record

dc.contributor.advisorKvittingen, Lisenb_NO
dc.contributor.authorBrekke, Elisabeth Raknesnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:46Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:46Z
dc.date.created2012-11-10nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier567003nb_NO
dc.identifierntnudaim:6859nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247800
dc.description.abstractDet overordnede temaet for denne masteroppgaven er undervisning av kjemiske bindinger, og da spesielt med tanke på elever i den videregående skolen. Temaet er likevel så generelt behandlet at prinsippene også kan overføres til andre undervisningstrinn. I oppgaven blir alternative oppfatninger av kjemiske bindinger sett i lys av forklaringsmodeller som kan gi elevene et forvrengt "kjemisk verdensbilde". Det er derfor viktig å benytte forklaringsmodeller som ikke blir til hinder for videre læring. I den sammenheng blir det foreslått her å legge mer vekt på elektrostatiske krefter. For at elevene skal få størst mulig læringsutbytte av emnet bør læreren videre utfordre elevene til å bruke informasjonen om kjemiske bindinger i møte med nye problemstillinger. I oppgaven blir det også lagt vekt på at stoffer kan tilnærmes via det makroskopiske, det molekylære og det elektriske nivået, og en viktig erkjennelse er at kjemiske bindinger bør belyse sider ved oppbygning og egenskaper knyttet til de konkrete stoffene vi kan erfare på det makroskopiske nivået - ikke motsatt. For at elevene skal utvikle forståelse av kjemiske bindinger er det viktig at disse tre nivåene som er nevnt over blir koblet sammen. Avslutningsvis blir det anbefalt å legge vekt på at alle kjemiske bindinger kan knyttes til elektrostatiske tiltreknings- og frastøtningskrefter. Det blir også lagt frem et forslag om å benytte partikkelmodellen mer aktivt, samt å legge mer vekt på fysiske egenskaper for å skape en sammenheng mellom det makroskopiske, det molekylære og det elektriske nivået.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.subjectntnudaim:6859no_NO
dc.subjectMLREAL Lektorutdanning med master i realfagno_NO
dc.subjectKjemi og matematikkno_NO
dc.titleUndervisning av kjemisk binding som gir økt innsikt i stoffers oppbygning og egenskapernb_NO
dc.title.alternativeTeaching of Chemical Bonds that Provides a Better Understanding of Structure, Composition and Properties of Substancesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record