Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFiksdahl, Annenb_NO
dc.contributor.authorTungen, Jørn Eivindnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:12Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:12Z
dc.date.created2011-09-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier439058nb_NO
dc.identifierntnudaim:6613nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247639
dc.description.abstractHovedmålet i masteroppgaven har vært å utforske nye gullkatalyserte reaksjoner og anvendelser av propargylestere og allenestere. Allen 14, ble syntetisert fra propargylbromid over to trinn, ved en kjent prosedyre. Kationiske gullkomplekser har en sterk alkynofil karakter som aktiverer alle typer π-systemer for nukleofilt angrep. Dette gjør allen 14 godt egnet som substrat i gullkatalyserte transformasjoner. E-Dien 22a-b, samt Z-dien 23a-b, ble syntetisert i en stereoselektiv gull(I)katalysert reaksjon. Dette er første gang diener har blitt fremstilt fra 2-substituerte allenestere, og det ble observert en høyere Z-selektivitet enn hva som tidligere har blitt observert for usubstituerte allenestere. Dien 22a og 23a ble isolert i et utbytte på henholdsvis 35% og 33% med et E/Z-forhold på 47:53. For dien 22b og 23b var E/Z-forholdet 52:48, og de ble isolert utbytter på 38% og 28%. Elektrofil addisjon til allen 14, etterfulgt av et 1,2-arylskift, ga aldehyd 25 i et utbytte på 45%. Tre nye forbindelser er blitt fremstilt ved en helt ny metode for gull(I)katalysert jodhydroksylering av allenestere. Vinyljodid 24 og 26 ble dannet i utbytter på henholdsvis 59% og 39%, mens omleiret produkt 27, ble isolert i et utbytte på 20%. Syklopropylforbindelse 28 ble syntetisert i en ny gull(I)katalysert tandem -syklopropaneringsreaksjon, fra propargylester 4, i et utbytte på 34%.Fire nye syklopropylforbindelser 18a-b og 19a-b har blitt syntetisert. Disse er dannet i en sykliseringsreaksjon mellom vinylester 17 og propargylester 1b eller 4. Syklopropylforbindelse 18 og 19 er isolert i utbytter på henholdsvis 52% og 76%. Et kiralt NHC-basert gullkompleks 41 har blitt syntetisert, og testet som gull-ligand i syklopropanerings-reaksjon. Det ble funnet et enantiomert overskudd på 5% for cis-forbindelse 43a, og et enantiomert overskudd på 6% for trans-forbindelse 43b. Dette er første gang en kiral NHC-basert gullkatalysator er blitt testet i en gullkatalysert asymmetrisk syklopropaneringsreaksjon.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.subjectntnudaim:6613no_NO
dc.subjectMTKJ Industriell kjemi og bioteknologino_NO
dc.subjectOrganisk kjemino_NO
dc.titleFremstilling av propargylestere og anvendelse i gullkatalyserte reaksjonernb_NO
dc.title.alternativePreparation of Propargyl Esters and Applications in Gold-catalyzed Reactionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber210nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel