Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvindnb_NO
dc.contributor.advisorBerg, Torunnnb_NO
dc.contributor.authorNauste, Kristian Bunkholtnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:08Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:08Z
dc.date.created2011-06-27nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier426892nb_NO
dc.identifierntnudaim:6635nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247620
dc.description.abstractI denne oppgaven er to vassdrag ved Svalbard studert gjennom en kort periode i juli/august 2009: Bayelva ved Ny-Ålesund og et vassdrag uten navn i Vintergata ved Sveagruva. Følgende parametre og metaller i oppløst og partikulært fase er undersøkt: pH, DOC (dissolved organic carbon), UV-absorpsjon, redokspotensiale (Eh), Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Sn, Tl, U, V.Flere punkter ble brukt for å danne et bilde av endringer i konsentrasjon og parametre nedover elvegradienten. Det ble påvist en del ulikheter mellom de ulike bidragene til Bayelva. Generelt for Bayelva ligger konsentrasjonene som har blitt funnet av metallene innenfor grenseverdiene. Ved Bayelva ble det det ikke påvist noe DOC i prøvene.For Svea skilte spesielt et av punktene seg ut med pH på 4,52, Eh på 380 mV og SUVA254 på 4,546. Dette var det eneste punktet med påvist oppløst organisk materiale. De este av metallene som ble målt på denne lokasjonen ble funnet å være i oppløst form. Bidraget fra denne lokasjonen til elvegradienten var derimot lite, og det er ikke påvist på langt nær like høye konsentrasjoner nedover elvegradienten. Det var også 10 ganger høyereverdier av kadmium enn EUs grenseverdi på dette punktet, og generelt konsentrasjoner over grenseverdien på resten av punkene unntatt ett.Det ble også undersøkt enkelte korrelasjoner. Hardhet ble vist å korrelerepositivt med både aluminium og mangan. Det er også vist en mulig positivkorrelasjon mellom kobber og arsen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.subjectntnudaim:6635no_NO
dc.subjectMKJ Kjemino_NO
dc.subjectNaturmiljøkjemi og analytisk kjemino_NO
dc.titleArktiske elver på Svalbard: Konsentrasjon og korrelasjon av metallernb_NO
dc.title.alternativeArctic Rivers on Svalbard: Concentrations and Correlations of Metalsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber133nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record