Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkelsen, Øyvindnb_NO
dc.contributor.advisorCollin-Hansen, Christiannb_NO
dc.contributor.authorBechmann, Pernillenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:07Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:07Z
dc.date.created2011-06-04nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier420742nb_NO
dc.identifierntnudaim:6434nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/247613
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt utført kartlegging av bakgrunnskonsentrasjoner av utvalgte grunnstoffer og andre viktige parametere (pH, DOC og TDN) i overflatevann rundt Statoils oljesandfelt Leismer i Alberta, Canada. Vann har blitt prøvetatt manuelt for oppløst, syreløselig og total konsentrasjon, og med den passive prøvetakeren DGT (diffusjonsgradient i tynne filmer) for DGT-labil konsentrasjon. Prøvene har blitt analysert med ICP-MS. Voltammetri ble benyttet for analyse av metaller i felt for å se på døgnvariasjoner.Hensikten med kartleggingen er å vite hvilke nivåer av elementene som er naturlig i området for å kunne oppdage eventuelle effekter av Statoils drift i fremtiden. Dataene samlet inn i dette prosjektet vil ha liten eller ingen nytte hvis det ikke følges opp med nye undersøkelser i fremtiden.Resultatene viser at det generelt er lave konsentrasjoner av grunnstoffene som det finnes grenseverdier for konsentrasjoner av i vann. Det viser at vannkvaliteten er god og gjør det ekstra viktig at Statoil ikke forårsaker utslipp, siden selv små utslipp kan øke konsentrasjonene betydelig. I tillegg har det blitt sett på utvikling av en voltammetrisk metode for on-line overvåking av arsenkonsentrasjon. Formålet med utvikling av metoden var å kunne overvåke konsentrasjonen av As i grunnvannet som benyttes til drikkevann ved Leismer Lodge, fordi konsentrasjonen er forholdsvis høy. Arbeid med utviklingen av den voltammetriske metoden demonstrerte hvor kompleks arsens kjemi er, og det var ikke mulig å få til en reproduserbar og egnet metode i løpet av prosjektet. Resultatene kan forhåpentligvis være til nytte ved fremtidig arbeid med voltammetriske metoder for arsen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for kjeminb_NO
dc.subjectntnudaim:6434no_NO
dc.subjectMSENVITOX Environmental Toxicology and Chemistryno_NO
dc.subjectEnvironmental Chemistryno_NO
dc.titleKartlegging og overvåking av tungmetaller i oljesandområdernb_NO
dc.title.alternativeMonitoring of Heavy Metals in Oil Sand Areasnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber189nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjeminb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record