Show simple item record

dc.contributor.advisorRise, Marit By
dc.contributor.authorStensvåg, Kine Gabrielsen
dc.date.accessioned2017-12-14T12:35:10Z
dc.date.available2017-12-14T12:35:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2471805
dc.description.abstractBakgrunn: Norske myndigheter har satt brukermedvirkning på agendaen som et viktig mål for å øke pasienters autonomi og mulighet til å mestre eget liv innen psykiske helsetjenester. Tidligere forskning foreslår at pasienter ønsker å involvere seg i beslutninger angående egen behandling. Innføring av brukerstyrte sengeplasser innen psykisk helseomsorg, kan bidra til å gi pasienter mer brukermedvirkning, selvstyring og kontroll over egen sykdom. Studier om brukerstyrte sengeplasser, og hvilken effekt det har for pasientene, er gjennomført de siste årene, men det finnes lite forskning på ansattes erfaringer med dette tjenestetilbudet. Hensikt: Å undersøke hvilke erfaringer ansatte ved et distriktspsykiatrisk senter har med brukerstyrte sengeplasser. Metode: Et kvalitativt design ble benyttet for å innhente ansattes erfaringer om brukerstyrte sengeplasser. Fokusgruppeintervju ble benyttet for å samle inn data. Sju ansatte deltok i to ulike fokusgrupper. Data ble analysert ved hjelp av Malteruds systematiske tekstanalyse. Resultater: Det ble funnet tre overordnede temaer som beskriver ansattes erfaringer med tjenesten: Hvordan brukerstyrt plass fungerte i praksis, hvilken nytte pasientene har med brukerstyrte innleggelser, og utfordringer med tjenesten. Konklusjon: Resultatene viser at ansatte er fornøyd med å kunne tilby brukerstyrte sengeplasser og de mener at tjenesten har stor betydning for pasientene som har tilbudet. De uttrykker også noen utfordringer som peker mot administrative forhold ved tjenesten. Nøkkelord: Brukerstyrt sengeplass, brukermedvirkning, ansattes erfaringer, psykisk helse, psykoselidelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectbrukerstyrte sengeplassernb_NO
dc.titlePersonalets erfaringer med brukerstyrte sengeplasser ved en DPS i Midt-Norge: En kvalitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record