Show simple item record

dc.contributor.advisorKnizek, Birthe Loa
dc.contributor.advisorElstad, Toril Anne
dc.contributor.authorJohansen, Geir Magne
dc.date.accessioned2017-12-14T12:26:13Z
dc.date.available2017-12-14T12:26:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2471801
dc.description.abstractDet norske Helsedirektoratet og Verdens Helseorganisasjon (WHO) har lagt føringer for hvordan samfunnet på best mulig måte kan bidra til ivaretakelse av den enkeltes seksuelle helse som del av helhetlig psykisk helse. Ved at det undervises i ulike aspekter omkring kroppens utvikling og seksualiteten, kan resultater av negativ seksuell helse begrenses (Helsedirektoratet, 2004) (World Health Organization, 2010). Denne oppgaven er en kvalitativ studie, med helsesøsterstudenter som informanter. Helsesøsteren er den helsefagarbeideren som gjennom forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste arbeider tettest opp mot barn – og ungdoms helhetlige psykiske helse. Denne masteroppgaven ser på hvordan helsesøsterstudenten opplever fokus på tema i studiesituasjonen og hvordan hun etter endt utdannelse mener at undervisning, informasjon og veiledning bør gjøres overfor barn og ungdom for å bidra til å oppnå bedre seksuell helse. Oppgaven ser på hvordan deler av hennes fokus kan overføres til arbeid innenfor psykisk helsevern overfor barn og ungdom. Funnene viser at oppdatert, forskningsbasert, grundig og tilrettelagt undervisning med salutogen vinkling i forhold til alder, kjønn og modenhet, både i grupper og individuelt, kan bidra til å sette positivt fokus på pubertet, legning, kjønnsidentitet og ulike seksuelle uttrykk. Den enkeltes seksuelle identitet og uttrykk bør i høy grad anerkjennes og bli alminneliggjort. Undervisning bør starte i tidlig alder og i tilnærmingen til tema må en være positivt undrende og la barnet eller ungdommen styre samtalen. Helsesøsterstudenten ser ut til å ønske større samarbeid mellom ulike faggrupper innenfor helsefeltet. Det utrykkes at det er for få økonomiske og menneskelige ressurser til rådighet for god ivaretakelse av temaet og det savnes nasjonale retningslinjer. Kan helsesøstrenes fokus bidra til ny tenkning omkring tilnærmelsen til tema innenfor psykisk helse? I arbeidet med denne masteroppgaven kan det se ut til at det finnes flere ulike rapporter/veiledere omkring tilnærmelsen til feltet god seksuell helse, men implementering av føringene til det praktiske arbeid er til dels mangelfull og bør gis større fokus i tiden fremover. Nøkkelord: helsesøster, forebyggende helsearbeid, salutogenese, barn/ ungdom, god seksuell helse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjecthelsesøsternb_NO
dc.subjectforebyggende helsearbeidnb_NO
dc.subjectsalutogenesenb_NO
dc.subjectbarn/ ungdomnb_NO
dc.subjectgod seksuell helsenb_NO
dc.titleBarn, ungdom, seksualitet og psykisk helsenb_NO
dc.title.alternativeBetydningen av å veilede og undervise vedrørende god seksuell helse som del av helhetlig psykisk helse overfor barn og ungdomnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record