Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSønvisen, Signe Annie
dc.contributor.authorJohnsen, Jahn Petter
dc.contributor.authorVik, Jostein
dc.date.accessioned2017-11-15T12:46:15Z
dc.date.available2017-11-15T12:46:15Z
dc.date.created2017-03-13T13:15:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2466459
dc.description.abstractDenne rapporten en del av prosjektet Recruit - Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd og er en videreføring av et tidligere prosjekt, Networks or Markets, som også tok for seg utviklinga i kystens sysselsettingssystem og rekrutteringsutfordringene i fiskerinæringa. Recruit er et samarbeid mellom UiT-Norges Arktiske Universitet, Norsk senter for bygdeforskning og SINTEF Ocean. Professor Jahn Petter Johnsen ved UiT er prosjektleder. Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ undersøkelse blant norske fiskere og fiskebåteiere, og sammenligner dem med funn fra en undersøkelse i prosjektet Network or Market fra 2007. Kystens sysselsettingssystem er i endring. Tradisjonelt har kystens sysselsettingssystem blitt beskrevet som et tett nettverk av fiskere, deres familier og lokalsamfunnet, bestående av lokal fiskeindustri, de lokale skolene mm. Gradvis har disse nettverkene blitt endret, og et nøkkelspørsmål er om disse nettverkene har blir erstattet av markedsmekanismer og om rekruttering nå skjer gjennom ulike arbeidsmarkeder heller enn lokale nettverk. Våre funn tyder på at i 2015 var det fortsatt et sterkt element av det vi kan kalle nettverksrekruttering til fiske gjennom familien, lokalsamfunnet, og de faglige nettverkene, men at nettverkene nå strekker seg utenfor lokalsamfunnene selv. Som i 2007 var det svært få båteiere som rapporterte om rekrutteringsproblemer. Dette støttes også av det faktum at få ser behovet for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. I 2007 var det indikasjoner på at fiskeriene i noen grad konkurrerte med olje- og gassnæringa om arbeidskraft. I dag synes dette ikke å være tilfelle, noe som trolig har sammenheng med den pågående restrukturering i olje, gass og offshore leverandørindustri. Denne studien har også vist at norske fiskere er optimistiske med hensyn til utviklinga i fiskeriene i årene som kommer, og at et stort flertall er positive til å anbefale å jobbe i fiskerinæringa. Alt i alt tegner denne rapporten et positivt bilde av fiskerinæringa.nb_NO
dc.description.abstractBetween Networks and Markets II. About recruitment and employment systems in the fisheriesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk senter for bygdeforskningnb_NO
dc.relation.ispartofRapport Norsk senter for bygdeforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport Norsk senter for bygdeforskning;
dc.subjectSysselsettingssystemnb_NO
dc.subjectEmployment systemnb_NO
dc.subjectKystsamfunnnb_NO
dc.subjectCoastal Communitiesnb_NO
dc.subjectRekrutteringnb_NO
dc.titleMellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiskenb_NO
dc.title.alternativeBetween Networks and Markets II. About recruitment and employment systems in the fisheriesnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Andre fiskerifag: 929nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Other fishery sciences: 929nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.source.volume1/2017nb_NO
dc.source.issue1/2017nb_NO
dc.identifier.cristin1457857
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 243815nb_NO
cristin.unitcode194,67,25,0
cristin.unitnameInstitutt for sosiologi og statsvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel