Show simple item record

dc.contributor.advisorLindmo, Torenb_NO
dc.contributor.advisorNilsen, Lill Tovenb_NO
dc.contributor.advisorRandeberg, Lisenb_NO
dc.contributor.authorGrøm, Vivian Aagesennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:17:06Z
dc.date.available2014-12-19T13:17:06Z
dc.date.created2011-10-03nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier445182nb_NO
dc.identifierntnudaim:6391nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/246545
dc.description.abstractPsoriasis er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som gir tykke skjelldannelser på en rød hudoverflate. Sykdommen rammer 2-3% av den europeiske befolkningen. Ultrafiolett (UV) stråling som bruk i behandling av psoriasis er effektivt og naturlig. Solens UV-stråling vil forbedre de fleste av pasientenes psoriasisflekker. Samtidig som solen har en positiv effekt, vil overeksponering kunne forårsake direkte DNA-skade i hudcellene som igjen kan forårsake hudkreft. I den forbindelse vil det være viktig å finne mengden UV som vil gi størst klinisk utbytte for psoriasisflekkene, samtidig som den skader den omkringliggende friske huden minst mulig. Hypotesen bak, er at en optimal strålemengde også vil gi det beste kliniske resultatet. Oppgaven vil utforske UV-dose til 24 pasienter som deltok på en treukers klimabehandling på Gran Canaria i november 2010. Under oppholdet ble den maksimalt tilgjengelige UV-intensiteten målt kontinuerlig fra taket av behandlingssenteret. Dette ble samkjørt med at pasientene notert når og hvor lenge de hadde vært eksponert for solen i dagbøker. I tillegg bar hver pasient UV-dosimetre, ett på håndleddet og ett festet til badetøyet. Denne oppgaven skulle sammenstille de to målemetodene for å finne UV-dosen for hver pasients hud. Sammenligninger av de UV-doser funnet med de to metodene skulle også utføres og resultatene av målingene ble vurdert.Gjennomsnittlig individuell kumulativ dose for (målt med UVB-Biometeret i samsvar med dagbøkene) var på 216,527,8 SED. Målt individuell kumulativ gjennomsnittsdose (målt med dosimetrene) var på 107,225,6 SED og 63,521,6 SED for henholdsvis dosimeteret på håndleddet og det på badetøyet. Soleksponering i tre uker førte til en gjennomsnittlig Psoriasis Area and Severity Index (PASI)-reduksjon på 77,416,3%. Ingen signifikante verdier ble funnet som kan forutsi utfallet for psoriasispasientene. Det ble heller ikke påvist noen sammenheng mellom tid eksponert for solen og UV-dose eller dosen absorbert av huden i forhold til PASI- reduksjon.Dosimeteret festet til håndleddet fikk i gjennomsnitt 50% av den maksimalt tilgjengelige intensiteten. Den makstilgjengelige intensiteten vil måles for et horisontalt plan, og alle andre målinger med dosimetre på ulike områder av kroppen, kan sees på som en fraksjon av dette. Hvor på kroppen psoriasisflekken befinner seg vil ha mye å si for hvor høy UV-dose den faktisk vil få. Forskjellen mellom de ulike områdene vil være stor, i hovedsak grunnet ulik vinkling til forhold til solen. Dosen dosimetrene gir vil derfor bare være veiledende for hvor stor dose de ulike psoriasisflekkene faktisk fikk, avhengig av hvor på kroppen de var i forhold til dosimeteret.62,5% av pasientene oppnådde PASI75 (PASI-reduksjon75%). Studien ble gjennomført i november som er en av månedene med lavest UV-indeks. Pasienter som får klimabehandling andre måneder av året med langt høyere UVI vil kunne få for høy eksponering for ultrafiolett stråling.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for fysikknb_NO
dc.subjectntnudaim:6391no_NO
dc.subjectMTFYMA fysikk og matematikkno_NO
dc.subjectBiofysikk og medisinsk teknologino_NO
dc.titleUV-doser til psoriasispasienter og behandlingseffekt i løpet av tre ukers klimabehandling på Gran Canarianb_NO
dc.title.alternativeUV Doses to Psoriasis Pasients and Treatment Effect during three Weeks Climatotherapy at the Canary Islandsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record