Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørberg, Svein
dc.contributor.authorFuglesang, Anne
dc.date.accessioned2017-11-08T08:56:11Z
dc.date.available2017-11-08T08:56:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464811
dc.description.abstractTema i denne kartleggingsstudien er; BIM i bruksfase. Masteroppgaven er en kvalitativ forskningsstudie med formål om å kartlegge status ved bruk av BIM i bruksfase. Oppgaven er skrevet i samarbeid med OSCAR-prosjektet, i regi av Multiconsult, og temaet ble utformet i samarbeid med veileder Svein Bjørberg. Oppgavens tema er relativt ferskt og lite utforsket, og dette har lagt føringer for forskningsmetodene som er benyttet. Gjennom en omfattende litteraturstudie og elleve intervju, ble en stor mengde informasjon hentet inn. Intervjuede informanter representerer både brukere og potensielle brukere av BIM i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, samt leverandører av programvarer for bruksfase, som FDVU-system og BIM. Den overordnede problemstillingen og de fire forskningsspørsmålene setter rammen for hva som kartlegges i denne oppgaven; status, utfordringer, forhold omkring informasjon, og effektivitetsaspektet ved bruk av BIM i bruksfase. Forskningsstudien avdekker et bredt spekter av funn, hvor noen aspekter fremstår som sentrale både i empirien og i litteraturen. Blant annet viser kartleggingen av status at bruk av BIM i bruks-/driftsfase er i en oppstartsfase, og at kun noen få informanter delvis har begynt å benytte BIM i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Leverandører jobber med å tilby gode løsninger for driftsfasen med FDVU-system og BIM. De mest sentrale utfordringene ved BIM i bruksfase er blant annet; fagspråklige barrierer, manglende erfaring og kompetanse innen BIM for bruksfase, og utfordringer med tanke på sikkerhet ved lagret data. Koblingen mellom BIM og FDVU-system via åpent format er et gjennomgående tema, som byr på utfordringer. Kartleggingsstudien viser at «I-en» i BIM, det vil si informasjonsaspektet ved BIM er sentralt. Videre er det noe uenighet omkring innhold og informasjonsmengde i BIM-modeller for bruksfase. For at bruk av BIM i driftsfasen skal være effektiv, må informasjon kunne deles, blant annet ved bruk av åpne formater. Vedlikehold av BIM-modellen med tilhørende informasjon er essensielt, da oppdatert BIM og informasjon kan bidra til effektivitet. Bruk av digitale verktøy og programvarer er en del av digitaliseringen i bygg- og eiendomsbransjen, som kan fremme økt effektivitet i bruksfase. BIM gir oversikt over informasjon og bygningsmasse, slik at eier, forvalter og bruker raskt finner frem til ønsket informasjon. Kartleggingsstudien konkluderer med at BIM i bruksfase er i en oppstartsfase, og at kun få aktører benytter BIM i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling pr. dags dato. Inntil det kommer mer erfaring fra bruk av BIM i bruksfase, er det vanskelig å kartlegge effektene av bruken. Det er essensielt at det fremkommer erfaringer fra faktisk bruk av BIM i bruksfase, slik at man får kjennskap til hvordan det fungerer i praksis og kan ta lærdom av det. For å få erfaringer, har noen sentrale organisasjoner tatt rollen som pådrivere for å teste ut BIM i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Dette er viktig for videre digitalisering og utvikling i bygg- og eiendomsbransjen. Basert på forskningsarbeidet uført i denne kartleggingsstudien, er det trolig at BIM vil kunne bidra til effektivitet i bruksfase.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectEiendomsutvikling og -forvaltningnb_NO
dc.titleBIM i bruksfase – en kvalitativ kartleggingsstudie av status ved bruk av BIM i bruksfasenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record