Show simple item record

dc.contributor.advisorKristoffersen, Olav
dc.contributor.advisorHansen, Geir K
dc.contributor.authorGrov, Jon Haga
dc.date.accessioned2017-11-03T13:23:38Z
dc.date.available2017-11-03T13:23:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464019
dc.description.abstractNorske byer vokser stadig gjennom sentralisering og tilflytting. Dette har skapt en stor etterspørsel etter boenheter i flere bykjerner. Samtidig fører mange norske kommuner en byutviklingspolitikk som fremmer fortetting, og har som formål å skape trygge, spennende og bærekraftige byer. Det er flere ulike måter å fortette på, og når de åpenbare utviklingsarealene er brukt opp, åpner dette muligheter for alternative fortettingsmetoder. I denne oppgaven undersøkes «Infill» som fortettingsstrategi. Infillprosjekter kjennetegnes ved at det er relativt små forhold, man utnytter gjerne et restareal, og det oppføres på komplekse, urbane tomter. Det finnes mange eksempler på infillprosjekter i storbyer verden over, og det har i senere tid blitt en interessant måte å tenke fortetting på også i Norge. Flere utbyggere har fattet interesse for infill, noe som ført til velrennomerte infillprosjekter i flere norske byer. I denne oppgaven studeres fire ulike infillprosjekter, to i Oslo og to i Trondheim. Det er med andre ord utført et casestudie hvor de fire prosjektene har blitt studert grundigere. Den benyttede metoden har vært en kvalitativ tilnærming, hvor det har blitt foretatt intervjuer med sentrale aktører som har tatt del i utviklingen av de fire valgte prosjektene. I tillegg til aktører som har jobbet direkte med infillprosjektene, har det også blitt gjennomført intervjuer med offentlige aktører for å få en forståelse av de overordnede føringene som legger rammer for byutviklingen. Datainnsamlingen fra praksis har deretter blitt bearbeidet og diskuteres videre opp mot eksisterende teori på området. Studiet har vist at infill er en interessant måte å tenke fortetting på i bykjernen både i Oslo og Trondheim. Fortettingsmetoden har sitt potensiale i å fylle igjen restarealer, og dermed bidra til en mer mangfoldig og tryggere by. De undersøkte prosjektene innehar flere viktige kvaliteter som kommer både brukerne og nærområdet til gode. Størrelsene og kompleksiteten i disse prosjektene kan allikevel gjøre det utfordrende å gjennomføre slike prosjekter på en tilfredsstillende økonomisk måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectEiendomsutvikling og -forvaltningnb_NO
dc.titleInfill – en egnet fortettingsstrategi?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Bygningsfag: 530::Arkitektur og bygningsteknologi: 531nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record