Show simple item record

dc.contributor.advisorErtesvåg, Helganb_NO
dc.contributor.authorGresholt, Ole Andreasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:15:49Z
dc.date.available2014-12-19T13:15:49Z
dc.date.created2014-10-23nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier757939nb_NO
dc.identifierntnudaim:8720nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/246157
dc.description.abstractA. vinelandii er kjent for sin evne til å danne cyster ved mangel på en tilstrekkelig næringskilde. Under cystedannelsen blir mange av fosfolipidene i yttermembranen erstattet med alkylresorcinoler og alkylpyroner. Et system tilstrekkelig for syntese av disse er blitt funnet å være kodet av operonet arsABCD. Nedstrøms for dette operonet finnes flere hypotetiske gener, hvorav 5 av dem blir sett nærmere på i dette prosjektet. Disse er Avin_29510 (arsF), Avin_29500 (arsG), Avin_29490 (arsH), Avin_29460 (gly), Avin_29450 (mal). arsFGH er tenkt å være involvert i dannelsen av en ABC-transportør med evne til å transportere alkylresorcinol gjennom cellemembranen. Avin_29450 (mal) er tenkt å kode for et enzym kalt malonyl-CoA-transferase, enzymet katalyserer en reaksjon med malonylCoA som er essensiell for biosyntesen av alkylresorcinol. Avin_29460 (gly) er tenkt å kode for enzymet glykosylase som kan være involvert i produksjonen av alkylresorcinol i A. vinelandii. Dette baseres på at noe av alkylresorcionolene produsert i A. vinelandii har blitt vist til å inneholde en galaktose gruppe.Strategien for å undersøke funksjonen av samtlige av disse gene var å konstruere separate delesjonsmutanter for hvert gen og analysere hvordan dette påvirket A. vinelandii sin evne til å produsere eller transportere alkylresorcinol. Delesjonsmutanter og transposonvektorer til arsFGH var allerede produsert ved starten av dette prosjektet. Disse mutantene skulle i dette prosjektet verifiseres ved komplementering. Pm-promotoren brukt til å utrykke villtype genet i transposonvektorerne til arsFGH blir under dette prosjekt vist til og ikke fungere etter hensikt ved cystedannelse og tilsatts av m-toluat. Det blir derfor konstruert nye transposonvektorer for disse gene med villtype-gen under kontroll av palgD. For deteksjon av alkylresorcinol ble det i dette prosjektet etablert en metode ved reaksjon med en løsning inneholdende Fast Blue B. Saltet Fast blue B og 5-n-alkylresorcinol / Orcinol(standard) reagerer med hverandre i nærvær av aceton og danner et rødt presipitat. Fargeomslag som følger av dette kan måles spektofotometrisk ved 520nm.Under dette prosjektet ble det konstruert en delesjonsmutant for Avin_29460 (gly) og funnet tegn på at dette genet kan påvirke vekstraten til A. vinelandii. Et knockout-plasmid for Avin_29450 (mal) ble også ferdigstilt, men en delesjonsmutant ble funnet til å være vanskelig å produsere. Dette kan tyde på at genet er viktig for veksten av A. vinelandii til den grad at villtypen tar over kulturen. Avin_29460 (gly) og Avin_29450 (mal) ble klonet som første trinn i prosessen med å lage vektor for å utrykke disse i A. vinelandii mutanter.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bioteknologinb_NO
dc.titleProduksjon og transport av alkylresorcinol i Azotobacter vinelandiinb_NO
dc.title.alternativeProduction and transportation of alkylresorcinol in Azotobacter vinelandiinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for bioteknologinb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record