Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovden, Jorid
dc.contributor.authorRuud, Kristine Dyrli
dc.date.accessioned2017-10-04T11:51:29Z
dc.date.available2017-10-04T11:51:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458380
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg endringer i Forsvaret etter den kalde krigen noe som betegnes som den militære transformasjonsprosessen. Transformasjonsprosessen har hatt konsekvenser for militær organisering og identitet, og følgelig resultert i institusjonelle utfordringer. Det har blitt et økt fokus på mangfold i forsvaret, som utfordrer det tradisjonelle og uniforme. Transformasjonsprosessen har endret behovet for fysiske ferdigheter og synet på soldaten, og det har blitt stilt spørsmål ved hvem som passer inn i dagens forsvar. I oppgaven vil transformasjonsprosessen bli belyst ut fra betydningen av fysiske ferdigheter. Som basis for undersøkelsen er institusjonell etnografi benyttet som forskningsstrategi. Forskningsstrategien danner både det teoretiske og metodiske grunnlaget for oppgaven. Med denne tilnærmingsmåten vil det bli tatt utgangspunkt i fregattvåpenets ansatte og deres erfaringer knyttet til trening og fysiske ferdigheter. Fra deres posisjon og erfaringer er transformasjonsprosessen og betydningen av fysiske ferdigheter undersøkt og analysert. Et seksten dagers feltarbeid danner det empiriske grunnlaget for oppgaven og inkluderer observasjon, intervjuer og tekst som metodiske verktøy. Datamaterialet viser flere fremtredende kjennetegn ved transformasjonsprosessen, med en endring fra et invasjonsforsvar til innsatsforsvar. Det er tydelig hvordan besetningen identifiserer seg med den militære profesjonen og i stor grad handler i tråd med denne. Gjennom Forsvarets ledelsesstrategi med oppdragsbasert ledelse, åpnes det handlingsrom for besetningen, hvor handlinger desentraliseres. Til tross for et stort handlingsrom er besetningen tydelig preget av en institusjonell forventning om fysiske ferdigheter i sine handlinger. Det er også fremtredende hvordan mellomledere blir satt i en posisjon der de må balansere uniformitet og mangold, med retningslinjer ovenfra og mangfold nedenfra i hierarkiet. Av undersøkelsen fremgikk det også hvordan stillingsbeskrivelsen koordinerer prioriteringen knyttet til trening.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Vi er jo i Forsvaret" : en institusjonell etnografi av forsvarets transformasjonsprosess sett i lys av betydningen av fysiske ferdigheter i fregattvåpenetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel