Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjåk-Bræk, Gudmundnb_NO
dc.contributor.advisorSletta, Håvardnb_NO
dc.contributor.authorRogstad, Henriettenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:14:46Z
dc.date.available2014-12-19T13:14:46Z
dc.date.created2012-06-21nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier536420nb_NO
dc.identifierntnudaim:6736nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/245790
dc.description.abstractAlginat er et polysakkarid som kommersielt utvinnes fra algekilder. Anvendelsesområder for alginat er blant annet mat, farmasi og biomedisin. Strukturen til alginat er avhengig av kilden den er ekstrahert fra, og komposisjonen av alginat fra brunalger vil ikke alltid passe behovene de industrielle behovene. Blant annet er behovet for alginater som lager sterke geler høyere enn det som kan produseres fra naturlige kilder. Ved bruk av mannuronan C-5-epimeraser kan en, in vitro, skreddersy alginater til å ha ønskede egenskaper. Ved å uttrykke epimerasene rekombinant i Hansenula polymorpha, som er en gjærorganisme med GRAS status, vil en kunne benytte enzymene til å epimerisere alginater for bruk i blant annet mat eller medisinske områder. I denne oppgaven ble det renset to epimeraser, AlgE4 og AlgE6, produsert rekombinant i H. polymorpha . AlgE4 kunne fullstendig epimerisere en polyM-alginat til polyMG. AlgE6 hadde lav aktivitet, enten som følge av liten renhet, eller av at enzymet var lite aktivt. Mannuronan C-5-epimerasene er bygd opp av to ulike moduler, kalt A og R. Man har i løpet av de siste årene fått mer kunnskap om rollen til de ulike modulene. Dette gir mulighet for å lage nye epimeraser med ønskede egenskaper. Her ble noen mutante epimeraser uttrykt rekombinant i E. coli. Den ene epimerasen, her kalt AlgE64, bestod av A-modulen fra AlgE6 og R-modulen fra AlgE4. Denne epimerasen viste høyere aktivitet enn AlgE6, og hadde samtidig også høyere substrataffinitet for polyMG. Den økte epimeraseaktiviteten kommer trolig som en følger av at R-modulen fra AlgE4 har høyere affinitet for polyM og polyMG enn R-modulene fra AlgE6, og på den måten i større grad støtter binding av enzymet til substratet. Ved tidsoppløst NMR ble det vist at AlgE64, i likhet med AlgE6, å jobbe via en "multiple attack"-mekanisme, der G blokkene dannes i to omganger, først dannes MG-blokker før det dannes G-blokker. Mekaniske egenskaper til kalsium-mettede alginatgeler laget av alginater epimerisert med AlgE6 og AlgE64 ble målt i form av Youngs modul, synerese, bruddstyrke og elastisitet. På grunn av den høyere andelen av lange G-blokker som ble oppnådd ved epimerisering med AlgE64, viste gelene en høyere verdi for Youngs modul, og samtidig lavere synerese, bruddstyrke og elastisitet, enn native alginater fra brunalger eller ve epimerisering med AlgE6. Økende kunnskap om blokkenes påvirkning på mekaniske egenskaper til alginatgeler, gjør det lettere å skreddersy alginater ved epimerisering med bestemte epimeraser. Epimerasene produsert her ble også benyttet til å studere effekten ulike blokker har på gelstyrke, og hvilken effekt blokkfordelingen laget av disse enzymene ville gi. Ved epimerisering av polyM med G-blokkdannende epimeraser ble det både høyere Youngs modul og bruddstyrke ved høyere andel G-blokker, trolig fordi det kunne dannes flere bindingssoner som det trengtes mer energi til for å bryte. Resultatene funnet her støtter tidligere resultater om at MG-blokker kan danne bindingssoner, og øke Youngs modul, samtidig som de bidrar med fleksibilitet og tillater dannelse av flere stabile bindingssoner. I tillegg fungerer trolig MG-blokkene som spoler, integrert i gelnettverket som trekkes ut ved økende belastning, og dermed øker bruddstyrken.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bioteknologinb_NO
dc.subjectntnudaim:6736no_NO
dc.subjectMBIOT5 Bioteknologi (5 årig)no_NO
dc.subjectBiokatalyse/Biopolymerkjemino_NO
dc.titleRensing og karakterisering av mannuronan C-5-epimeraser produsert rekombinant i Hansenula polymorpha og mutante epimeraser produsert rekombinant i Escherichia colinb_NO
dc.title.alternativePurification and Characterization of Mannuronan C-5-Epimerases produced Recombinant in <i>Hansenula polymorpha</i> and mutant Epimerases produced Recombinant in <i>Escherichia coli</i>nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber120nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for bioteknologinb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record