Show simple item record

dc.contributor.advisorNæss, Robert
dc.contributor.advisorAune, Margrethe
dc.contributor.advisorTøndel, Gunhild
dc.contributor.authorArntsen, Trude Jeanett
dc.date.accessioned2017-09-21T12:01:19Z
dc.date.available2017-09-21T12:01:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456028
dc.description.abstractI samfunnet er det et økende behov for å finne nye løsninger på komplekse utfordringer - utfordringer som mangler kjente løsninger. I nasjonal politikk blir økt bruk av velferdsteknologi presentert som er deler av løsningen, og et virkemiddel for økt innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Men økt teknologibruk skal ikke gå på bekostning av et menneskesentrert perspektiv og fokus. I denne studien belyses teknologibruk og innovasjon gjennom et sosioteknisk perspektiv, gjennom å studere prosessene som skjer når teknologi skal tas i bruk i kommunale tjenester, og nye praksiser skal utvikles. Et menneskesentrert perspektiv blir relevant både for politikkutvikling, teknologiutvikling, innovasjonspraksiser og handlinger på ulike samfunnsnivå. Kommunene som institusjon er viktig i velferdssamfunnet og har i denne sammenhengen en viktig rolle i å ta i bruk teknologi, utvikle tjenester og skape innovative praksiser. Mange kommuner har allerede tjenestetilbud som inneholder velferdsteknologi, og mange kommuner planlegger å ta i bruk velferdsteknologi. Innen 2020 skal velferdsteknologi være en del av det integrerte tjenestetilbudet i alle norske kommuner. I denne studien utforsker jeg betydningen av utsagnet: “Velferdsteknologi handler ikke om teknologi – men om mennesker” (Nils Peter Nissen i Helsedirektoratet, 2012) Hva betyr dette perspektivet i nasjonal politikk, for lokal tjenesteinnovasjon og for brukerne av teknologien. Med bakgrunn i litteratur fra vitenskap og teknologistudier (STS) presenterer jeg en kvalitativ studie. Analysene er basert på empiri fra dokumentanalyser og kvalitative intervjuer i to kommuner. Studien viser blant annet at et handlingsperspektiv på innovasjon hvor forflytting av politikk, moral, teknologi, infrastruktur og arbeidsmåter skjer mellom aktører på ulike samfunnsnivåer. Denne forflyttingen er av betydning for realiseringen av nasjonal politikk og lokal kommunal innovasjon. I tillegg viser studien viktigheten av systematikk i innovasjonsarbeidet. Studien viser også at kommunene har et større potensiale til systematisk å involvere brukernivået i det kommunale innovasjonsarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleFra nasjonale visjoner til lokale handlinger - En sosioteknisk studie av velferdsteknologi og innovasjon på flere samfunnsnivånb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record