Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovden, Jorid
dc.contributor.authorVegard, Berg
dc.date.accessioned2017-09-19T06:58:29Z
dc.date.available2017-09-19T06:58:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455275
dc.description.abstractDagens elever trives generelt godt i kroppsøvingsfaget (Moen, Westlie, Hammer & Bjørke, 2017a). Men det finnes også elever som har et dårlig forhold til kroppsøvingsfaget (Moen et.al, 2017a). Denne oppgaven omhandler de elevene som ikke trives. For å undersøke hvilke konsekvenser tilpasset undervisning kan ha på elevenes forhold til kroppsøvingsfaget, vil denne oppgaven ta for seg tilpasset undervisnings innvirkning på elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Oppgaven har derfor følgende problemstilling: ” Hvordan kan tilpasset undervisning i kroppsøvingsfaget påvirke elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse?” For å svare på problemstillingen ble teori og forskning som omhandler de tre helseaspektene presentert. I tillegg ble litteratur som omhandler læreplan og rammeplanen for faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag presentert. Studien baserer seg på en kvalitativ forskningsmetode hvor åtte elever i videregående skole har blitt intervjuet. Analysen viste at tilpasset opplæring kan ha flere positive konsekvenser for elever som tidligere har mistrivdes i kroppsøvingsfaget. Blant annet ser det ut til at elevenes holdninger og opplevelser i faget har endret seg i positiv retning. I tillegg vil elevenes uttalelser kunne argumentere for en positiv utvikling med tanke på elevenes trivsel i kroppsøvingsfaget. Tilpasset opplæring ser videre ut til å påvirke elevenes helse, og kroppsøvingsfagets evne til å inspirere til livslang bevegelsesglede, i positivt retning. Dette vises gjennom elevenes uttalelser der de sier at de nå utfolder seg mer, trives bedre, føler seg tryggere, har større læringsutbytte og har utviklet et positivt syn på kroppsøvingsfagets sosiale aspektnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjecttilpasset undervisningnb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjecttrivselnb_NO
dc.subjectlæreplannb_NO
dc.title"Jeg er mer positiv til faget enn det jeg var før" : en kvalitativ studie som undersøker hvordan tilpasset undervisning kan påvirke elevenes velvære og deres måloppnåelse i kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel