Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGjerald, Ole Inge
dc.date.accessioned2017-08-28T08:39:22Z
dc.date.available2017-08-28T08:39:22Z
dc.date.created2012-08-29T08:56:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationNordiske organisasjonsstudier. 2012, 14 (1), 51-76.nb_NO
dc.identifier.issn1501-8237
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451987
dc.description.abstractVindforholda i Noreg er ideelle for vindkraftproduksjon. Vi har teknologiske løysingar som tilfredsstiller krava til ei storstilt utbygging under norske klimatilhøve. Likevel er utbyggingstakten innan norsk vindkraft låg. Kva hindrar ei meir offensiv norsk vindkraftsatsing? Artikkelen tek utgangspunkt i synsmåtane til entreprenørbedrifter som engasjererseg i utbyggingsprosjekt for vindkraft. Bedriftene peikar på konsesjonsprosessen som ei hindring. Samtidig er prosessen meint å sikre demokratisk påverknad og miljøvenlege resultat. Utgjer konsesjonsprosessen eit demokratisk og risikominimerande eller eit unødvendig omstendeleg og tidkrevjande maskineri? Står idealet om offentlig planlegging som demokratisk kontroll og idealet om tilrettelegging for innovasjon og næringsutvikling i motsetning til kvarandre? For å sjå nærare på desse spørsmåla har eg studert eit vindkraftprosjekt frå det oppstod som forretningsidé i 2001 til kraftproduksjonen starta opp i 2010. Prosessen er studert ved hjelp av fem kritiske innovasjonsfaktorar definerte av Hernes og Røste, og sett i lys av Latour sitt aktørnettverkperspektiv på innovasjon. Det er i artikkelen ei målsetjing å beskrive entreprenørskapsorganisasjonen si tilpassing og manøvrering gjennom ein kompleks og mangfaldig innovasjonsprosess fram tilkonsesjonsgodkjenning. Eg finn at konsesjonsprosessen langt på vegkan sjåast someinnyttigkommersialiseringsteknologi: Krava til dialog, medverknad, konsekvensutgreiingar og politisk støtte gjer at formalitetane i konsesjonsprosessen nærast tvingar entreprenørbedrifter til å fokusere på innovasjonsfaktorane regelverk, organisasjon, marknad og teknologi. Eg finn likevel eitt ankepunkt: Er innovasjonsfaktorenfinansiering tilfredsstillande ivareteken – all den tid finansieringsspørsmålet først får si avklaring etter at alle utbyggingsplanar og -prosessar er fullførte?nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherFagbokforlagetnb_NO
dc.titleFrå forretningsidé til realisering for norske vindkraftprosjekt : er konsesjonsprosessen ei hindring for norsk vindkraftutbygging?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionacceptedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber51-76nb_NO
dc.source.volume14nb_NO
dc.source.journalNordiske organisasjonsstudiernb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin941294
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 185397nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 209697nb_NO
dc.description.localcode© Fagbokforlaget. This is the authors' accepted and refereed manuscript to the article.nb_NO
cristin.unitcode194,62,40,0
cristin.unitnameInstitutt for tverrfaglige kulturstudier
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel