Show simple item record

dc.contributor.advisorSimonsen, Siri Gunn
dc.contributor.authorGerrard, Helene
dc.contributor.authorHamre, Trine Grimsrud
dc.contributor.authorHardeng, Tine Weiner
dc.date.accessioned2017-08-15T08:46:25Z
dc.date.available2017-08-15T08:46:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450707
dc.description.abstractIntroduksjon: Anleggelse av en stomi kan resultere i seksuelle problemer som videre kan gi problemer i parforhold. En stor andel av stomi-opererte er misfornøyde med egen seksuell helse og seksualliv, og opplever at stomien påvirker livskvaliteten negativt. Temaet seksualitet blir sjelden tatt opp av helsepersonell, og stomipasienter og deres pårørende føler de mottar for lite informasjon. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan kvinners forhold til sex og kropp er etter anleggelse av stomi, og hva sykepleiere burde ha kunnskap om for å kunne gi god informasjon og veiledning for å ivareta pasientens seksuelle helse etter operasjonen. Metode: Denne studien har benyttet litteraturstudie som metode. Det er utført et systematisk litteratursøk etter vitenskapelige forskningsartikler som kan belyse studiens problemstilling og tema. Syv artikler er inkludert. Resultat: Resultatet er strukturert og inndelt i 9 hovedemner som viste seg å være felles for de vitenskapelige artiklene. Disse er: seksualitet, seksuelle problemer grunnet fysiske utfordringer, seksuelle problemer grunnet psykiske og emosjonelle utfordringer, seksuelt selvkonsept, parforhold, graviditet, tiltak: informasjon, PLISSIT-modellen, og praktiske tiltak for stomipasienten. Konklusjon: Sykepleiere trenger mer kunnskap om seksualitet, og hvordan man kan ta opp seksualitet i samtale med pasienten. PLISSIT-modellen kan være et godt verktøy for å strukturere samtalen. Det kan være gunstig å involvere pasientens partner, da psykososial støtte fra partneren kan være en nøkkelkomponent i pasientens tilpasning til stomien og kan minske seksuelle problemer.nb_NO
dc.description.abstractIntroduction: The formation of a stoma can result in sexual problems that can further create problems within relationships. A large part of stoma-patients report discontent with their sexual health and sexlife, and state that the stoma have had a negative impact on their quality of life. Health professionals rarely bring up sexuality with patients, and stoma-patients and their next of kin report to have received insufficient information. Aim The aim of this study was to examine how womens relationship to sex and body is after the formation of a stoma, og what nurses should have knowledge about to be able to give sufficient information to attend to the patients sexual health after the surgery. Method: This study used literary review as method. A systematic search was conducted in order to find scientific articles that could shed light on the research question. Seven articles are included. Results: The result is structured and divided into 9 main themes that the articles had in common. These are: sexuality, sexual problems due to physical challenges, sexual problems due to psychological and emotional challenges, sexual self-consept, relationship, pregnancy, intervensions: information, the PLISSIT-model, and practical interventions for the stoma-patient. Conclusion: Nurses need more knowledge about sexuality, and how to adress sexuality in conversation with patients. The PLISSIT-model can be a positive tool in this regard. It can be fortunate to involve the patients partner, because psycosocial support from the partner can be a key component in the patients adjustment to the stoma, and can give a decrease in sexual problems.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSeksualitetnb_NO
dc.subjectStominb_NO
dc.subjectParforholdnb_NO
dc.subjectKvinnernb_NO
dc.subjectStomanb_NO
dc.subjectSexualitynb_NO
dc.subjectRelationshipnb_NO
dc.subjectWomennb_NO
dc.titleHvordan kan sykepleiere hjelpe kvinnelige stomipasienter i fertil alder med ivaretakelse av seksuell helse postoperativt?nb_NO
dc.title.alternativeHow can nurses help fertile women with a stoma attend to their sexual health after surgery?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record