Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik, Per Øystein
dc.contributor.authorBrennås, Hanne Andreassen
dc.date.accessioned2017-08-09T13:13:39Z
dc.date.available2017-08-09T13:13:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450317
dc.description.abstractSykefraværsforskningen viser at offentlig sektor har høyere sykefravær enn privat sektor. Videre indikerer forskning at noe av dette sykefraværet kan unngås. Sykefravær er et mangefasettert fenomen som ikke bare omhandler fravær som skyldes sykdom. Valget om å være sykefraværende eller ikke påvirkes av både sosiale, psykologiske og økonomiske faktorer. Forskning har vist en sammenheng mellom sykefravær og faktorer knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. Noen studier har spesielt pekt på jobbkrav, jobbressurser og ledelse som vanlige arbeidsmiljøfaktorer assosiert med sykefravær. Hensikten med denne oppgaven var å bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer som påvirker variasjon i sykefravær ved å undersøke problemstillingen ”Hvordan henger sykefravær på enhetene i Trondheim kommune sammen med oppfatning av ledelse på enhetene og arbeidsmiljø i form av jobbkrav og jobbressurser?”. Dataene er hentet fra Medarbeiderundersøkelsen 2015 i Trondheim kommune med et utvalg på 10523 ansatte, samt sykefraværsdata fra kommunens intranettportal Bluegarden. Resultatene fra regresjonsanalysene som ble gjennomført ga delvis støtte til hypotesene. Ledelse kunne signifikant predikere både enhetens gjennomsnittlige sykefravær for 2015 og ansattes rapportering av arbeidsrelatert sykefravær. Jobbkrav og jobbressurser i form av tilrettelegging hadde en signifikant negativ sammenheng med enhetens gjennomsnittlige sykefravær for 2015. Disse to variablene, i tillegg til sosiale støtte, kunne også signifikant predikere ansattes rapportering av arbeidsrelatert sykefravær. Det er redegjort for implikasjoner og forslag til videre forskning. Det kommer fram av diskusjonen at Trondheim kommune i større grad bør utnytte den kunnskapen et så unikt datamateriale kan generere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleSykefravær i Trondheim kommune : betydningen av ansattes opplevelse av ledelsen og arbeidsmiljø i form av jobbkrav og jobbressursernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record