Show simple item record

dc.contributor.advisorGiæver, Fay
dc.contributor.authorHagen, Elise Rivenes
dc.date.accessioned2017-08-07T12:18:58Z
dc.date.available2017-08-07T12:18:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450049
dc.description.abstractLederen utgjør nøkkelspilleren for hvorvidt en organisasjon klarer å tilpasse seg et arbeidsliv kjennetegnet av enorm utvikling. Forskning tyder på at mye av årsaken til at omstillingsprosesser tenderer å feile, skyldes lederes manglende fokus på det menneskelige aspektet i implementeringsprosessen. Denne studien ønsker å undersøke ledernes egne opplevelser av å lede under omstilling, med hensikt å identifisere hva de opplever som utfordrende med dette arbeidet, samt hvordan de håndterer det. Ledere med erfaring fra omstilling ble intervjuet om sine tanker og opplevelser rundt tematikken. Gjennom en datadrevet tematisk analyse ble kommunikasjon avdekt som et sentralt aspekt ved deres opplevelse, utledet i to tema: kommunikasjon med ansatte og kommunikasjon med andre ledere i organisasjonen. I henhold til kommunikasjon med ansatte, ble det identifisert tre underaspekt: mottaker-orientert kommunikasjon, imøtekomme de ansattes behov for innsikt i prosessen, og kommunisere bakgrunnen for omstillingen for håndtere egne og ansattes følelsesmessige reaksjoner. I henhold til kommunikasjonen som forespeilte seg på ledernivå, erfarte de at kommunikasjonsflyten ble hindret av ulike former for støy. Det ble i sin tur oppfattet å ha negative ringvirkninger på den senere kommunikasjonen med de ansatte. Studien argumenterer for at vellykket kommunikasjon, i stor grad avhenger av lederes evne til å se mennesket som omstilles. Tiltak med fokus på å utvikle lederes kommunikative ferdigheter i henhold til det menneskelige aspektet, kan være et steg i retning av å oppnå effektiv endringskommunikasjon, og derav effektiv omstilling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLederes opplevelse av sin kommunikative rolle under omstilling : en kvalitativ studie av lederes utfordringer med og håndtering av arbeidet tilknyttet sin kommunikative rolle under omstillingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record