Show simple item record

dc.contributor.advisorGiæver, Fay
dc.contributor.authorJohnsen, Elin Gundrosen
dc.date.accessioned2017-08-07T08:46:59Z
dc.date.available2017-08-07T08:46:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449990
dc.description.abstractForholdet mellom arbeid og familie har betydning for de fleste. Man ønsker å prestere godt i begge domener. Betydningen av forholdet gjenspeiles i andel eksisterende forskning. Det er likevel noen begrensninger med den eksisterende forskningen; den har hovedsakelig vært kvantitativ, kontekstuelle påvirkninger har i stor grad blitt forsømt, og det etterlyses mer forskning på mestring i arbeid og familie. For å adressere begrensningene i litteraturen har denne kvalitative studien undersøkt opplevelse av mestring i arbeid og familie, innen den spesifikke konteksten til franchisetakere. Studien er basert på fem intervju med franchisetakere fra samme selskap. Datamaterialet har blitt analysert med tematisk analyse. Studien avdekker at franchisetakernes opplevelse av mestring i arbeid og familie er ulik, ettersom de gjennomgår endringer strukturert som faser. Bakenforliggende årsaker til opplevelser og forsøk på mestring, virker å være både personlige mestringsressurser og ressurser fra omgivelsene. Et gjennomgående funn i studien er at kontekst spiller en rolle for opplevelsene. Det demonstreres kontekstuelle skiller mellom franchisetakere, ansatte og selvstendig næringsdrivende. Denne studien viser derfor behovet for å fokusere på kontekst i sammenheng med mestring og forholdet mellom arbeid og familie. Det argumenteres også for at den bredere arbeidsformen ”selvstendig næringsdrivende”, som franchisetakere regnes innenfor, bør belyses ytterligere av kontekstuelle nyanser. Funnene i studien kan benyttes for å utvikle tiltak for å støtte opp om og følge opp franchisetakere gjennom et franchiseløp.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMan må ha det bra for å gjøre det bra : en kvalitativ studie av franchisetakeres opplevelse av mestring i arbeid og familie på samme tidnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record