Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrømme, Alexnb_NO
dc.contributor.authorOvesen, Vegardnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:11:52Z
dc.date.available2014-12-19T13:11:52Z
dc.date.created2011-06-27nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier426939nb_NO
dc.identifierntnudaim:5323nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244787
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet som et avsluttende ledd i studiet Lektorutdanning i realfag ved NTNU. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som ligger bak et utdanningsvalg til biologi. Oppgaven hadde fokus på guttene i biologi, og hva som gjorde at de valgte å ta utdanning i biologi. I biologi er kjønnsfordelingen skjev, der jentene er i flertall. Dette var en årsak til at oppgaven fikk et fokus på guttenes valg.Den teoretiske forankringen baserer seg på litteratur innen fagdidaktikk, psykologi og artikler som ha utdanningsvalg som tema. Metoden i denne oppgaven baserer seg på en kasusstudie med bruk av kvalitativ og kvantitativ metode, der den kvalitative metoden er vektlagt. For innsamling av data ble det brukt spørreundersøkelser. En spørreundersøkelse ble gjennomført blant biologistudenter ved NTNU, samt at det ble brukt data fra Vilje-con-Valg, som er et forskningsprosjekt ved naturfagsenteret i Oslo. Tendenser fra datamaterialet viser at interesse er en vesentlig faktor for biologistudentenes utdanningsvalg. Studentene mener biologistudiet omhandler noe de synes er spennende og at det er et fag studentene føler de mestrer og de har god selvtillit i forhold til biologi.Hovedkonklusjonen for denne masteroppgaven er at interesse for biologi er den største faktoren som påvirker et utdanningsvalg blant biologiguttene. De har god selvtillit i faget og dette er et studium de føler at de mestrer. Dette er faktorer som viser seg å være en indirekte årsak av interessen for biologi. Videre er det slik at guttene i biologi ikke blir påvirket av holdninger i samfunnet som er gjort opp mot kjønn, utdanning og yrke.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for biologinb_NO
dc.subjectntnudaim:5323no_NO
dc.subjectMLREAL Lektorutdanning med master i realfagno_NO
dc.subjectKjemi og biologino_NO
dc.titleGuttenes valg av utdanning i biologi: "Survival of the Females... Et biologifag uten mannlig tilstedeværelse, er det framtiden?"nb_NO
dc.title.alternativeWhy do Boys Choose to Study Biologynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber83nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for biologinb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel