Show simple item record

dc.contributor.advisorJozefiak, Thomas
dc.contributor.advisorMyhre, Arne Kristian
dc.contributor.authorGreger, Hanne Klæboe
dc.date.accessioned2017-07-03T13:03:28Z
dc.date.available2017-07-03T13:03:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-326-2367-9
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447634
dc.description.abstractUngdom i risiko: Overgrepserfaringer, psykopatologi og livskvalitet blant ungdom i barnevernsinstitusjoner: Overgrep og omsorgssvikt i barndommen er assosiert med en rekke fysiske og psykiske helseplager senere i livet. Å kunne identifisere risikoutsatte befolkningsgrupper er svært verdifullt med tanke på å kunne forebygge helseplager. Barn og unge i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner har opplevd mer overgrep og omsorgssvikt enn barn og unge i normalbefolkningen, og kan derfor være i en høy-risikogruppe for helseproblemer. Hovedmålet med denne studien var å studere om overgrepserfaringer var assosiert med psykiske lidelser og redusert livskvalitet også i en høy-risikogruppe av ungdom bosatt i barnevernsinstitusjoner. Et sekundært mål var å forsøke å identifisere medierende faktorer som kunne øke kunnskapen om disse assosiasjonene ytterligere. Prosjektet er en del av studien «Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner» som ble gjennomført mellom 2010 og 2015. 400 ungdommer mellom 12 og 20 år bosatt i barnevernsinstitusjoner i Norge ble inkludert, og av disse gjennomførte 335 et semi-strukturert diagnostisk intervju som i tillegg til informasjon om psykiske lidelser også ga informasjon om overgrepserfaringer. En stor andel av ungdommene (71 %) oppga å ha overgrepserfaringer (å ha vært vitne til vold, å ha vært utsatt for fysiske eller seksuelle overgrep). I denne gruppa var det høyere forekomst av en rekke psykiske sykdommer sammenlignet med de andre ungdommene i barnevernsinstitusjonene. Det var statistisk signifikant forskjell i forekomst av alvorlig depresjon, dystymi, generalisert angstlidelse, alvorlig atferdsforstyrrelse og autismespekterforstyrrelse mellom de to ungdomsgruppene. I tillegg var det signifikant økt forekomst av tidligere selvmordsforsøk blant ungdommene med overgrepserfaringer. Denne gruppen ungdommer hadde også dårligere livskvalitet enn ungdom i normalbefolkningen i forhold til fysisk og emosjonelt velvære, selvtillit og i forholdet til venner. Økende antall ulike typer overgrepserfaringer inkludert dysfunksjonelle familieforhold, var assosiert med økt odds for flere av de psykiatriske diagnosene, og for dårligere livskvalitet på alle undersøkte livsområder. Tre potensielle medierende faktorer ble undersøkt: globalt selvbilde, tilknytningsproblemer og bruk av tobakk/rusmidler. Av disse ble det funnet at kun globalt selvbilde hadde medierende effekt både på assosiasjonen mellom overgrepserfaringer og psykopatologi, og overgrepserfaringer og livskvalitet. Unge i barnevernsinstitusjoner hadde opplevd en rekke overgrepserfaringer. Resultatene fra denne studien indikerer at overgrepserfaringer spiller en nøkkelrolle i utviklingen av psykiske lidelser og utviklingen av dårlig livskvalitet blant ungdom i barnevernsinstitusjoner. Global selvfølelse ble identifisert som en mediator, og kan derfor være et velegnet angrepspunkt for intervensjon innenfor denne ungdomsgruppa. Studien åpner for muligheten av at tiltak som øker selvbildet kan forebygge den negative helseutviklingen de er i høy risiko for.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2017:147
dc.relation.haspartPaper 1: Greger, Hanne Klæboe; Myhre, Arne Kristian; Lydersen, Stian; Jozefiak, Thomas. Previous maltreatment and present mental health in a high-risk adolescent population. International Journal of Child Abuse & Neglect 2015 ;Volum 45. s. 122-134 https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.05.003nb_NO
dc.relation.haspartPaper 2: Greger, Hanne Klæboe; Myhre, Arne Kristian; Lydersen, Stian; Jozefiak, Thomas. Child maltreatment and quality of life: A study of adolescents in residential care. Health and Quality of Life Outcomes 2016 ;Volum 14:74. s. 1-17 http//dx.doi.org/10.1186/s12955-016-0479-6 © 2016 Greger et al. Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International Licensenb_NO
dc.relation.haspartPaper 3: Greger HK, Myhre AK, Klöckner CA, Jozefiak T. Childhood adversities, psychopathology and well-being: the mediator role of global self-esteem, attachment difficulties and substance use. - © 2017. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Final version https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.06.012nb_NO
dc.titleYouth at risk: Childhood adversity, psychopathology, and quality of life among adolescents in residential youth carenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record