Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørenssen, Ingvild Kvalenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:32Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:32Z
dc.date.created2014-10-16nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier756067nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-326-0438-8 (printed ver.)nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-326-0439-5 (electronic ver.)nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244228
dc.description.abstractDisney, parents and children constructing tweens. This thesis explores the age group 9-12 years, called tweens as they are considered to be in-between children and adolescents. The term tweens was first used by marketers to define a consumer group but has trickled into the vocabulary of the mainstream media and the general public. While observing children in two after school programs, references to Disney Channel and more specifically to Hannah Montana and High School Musical frequently appeared. This was the starting point for exploring how different actors - Disney Channel, parents and children - construct this age group. Based on interviews with two representatives from Disney Channel and Disney Consumer Products Nordic, as well as an analysis of Hannah Montana and High School Musical, it became apparent that Disney considers tweens to be aspiring teenagers, as well as being rooted in childhood. Parents of the girls in this study communicated a complex relationship with Disney and the available merchandise. Parents would want to please their children and believed that Disney was a safe choice, simultaneously they expressed scepticism towards the marketing and thought Disney stories were superficial. The main analysis is based on girls and boys aged 9-12. We hear who they think Hannah Montana and High School Musical are made for; the comedy was for both girls and boys, while romance was mostly for girls. The thesis studies the girls' relationship to the merchandise tied to the TV series and films. It finds that having CDs and DVDs was a natural extension of liking the content, but having other products was used to symbolize identity and belonging. Tweens was not a term the children used they spoke of themselves as "middle children." They talked about how in different contexts they would shift between being a child and being more like a teenager. The thesis calls this phenomenon age shifting and considers this to be a main momentum for this age groupnb_NO
dc.description.abstractDisney, foreldre og barn konstruerer tweens-kategorien. Denne avhandlingen utforsker aldersgruppen 9-12 år, populært kalt tweens da de blir ansett for å være imellom (in-between) barn og ungdom. Begrepet tweens ble først brukt av markedsførere til å definere en konsumentgruppe, men brukes i dag blant annet i media når man omtaler barn i denne aldersgruppen. Under observasjon av barn i to skolefritidsordninger dukket det stadig opp referanser til Disney Channel, og mer spesifikt til Hannah Montana og High School Musical. Det var utgangspunktet for å utforske hvordan forskjellige aktører - Disney Channel, foreldre og barn - konstruerer denne aldersgruppen. Basert på intervju med to representanter fra Disney Channel og Disney Consumer Products Nordic, samt en analyse av Hannah Montana og High School Musical, kom det fram at Disney anser at tweens strekker seg mot tenåringer, men at de fortsatt er forankret i barndommen. Foreldrene til jentene i avhandlingen kommuniserte en kompleks relasjon til Disney og de tilknyttede produktene. Foreldrene ville gjerne glede barna sine og mente at Disney var et trygt valg, samtidig utrykte de en skepsis til all markedsføringen og syntes Disney-historiene var overfladiske. Hovedanalysen baserer seg på jenter og gutter i alderen 9-12. Vi får høre hvem de mener Hannah Montana og High School Musical er laget for, at komedie var for både jenter og gutter, mens romantikk var mest for jenter. Avhandlingen studerer jentenes forhold til produktene man får kjøpt knyttet til TV-seriene og filmene. Den finner at det å ha CDer og DVDer var en naturlig forlengelse av å like innholdet, men det å ha andre produkter ble brukt for å symbolisere identitet og tilhørighet. Tweens var ikke et begrep barna brukte om seg selv, de omtalte seg som «mellombarn». De fortalte om hvordan de i forskjellige sammenhenger vekslet mellom å være barn og å være mer som ungdommer. Avhandlingen kaller dette fenomenet aldersveksling og anser det som en sentral karakteristikk for denne aldersgruppennb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNTNU-trykknb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:263nb_NO
dc.titleDomesticating the Disney Tween Machine: Norwegian Tweens Enacting Age and Everyday Lifenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.description.degreePhD i tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.description.degreePhD in Interdisciplinary Studies of Cultureen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel