Show simple item record

dc.contributor.advisorLagesen, Vivannb_NO
dc.contributor.advisorSolli, Jørannb_NO
dc.contributor.authorHoumb, Julian Waszkiewicznb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:26Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:26Z
dc.date.created2013-01-22nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier599801nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244193
dc.description.abstractI dagens samfunn er det et økende behov for strategier som fremmer bærekraft og miljøvennlighet. Rådgivende ingeniører spiller en viktig rolle i forhold til utviklingen av fysiske kvaliteter ved kultur, natur, landskap og miljø, og kan slik sett bidra til å gjøre moderne samfunn mer bærekraftige. Denne oppgaven har i den sammenheng studert rådgivende ingeniørers bransjeforening, RIF. Studien ser på RIF i forhold til to fortolkningsrammer, som grenseorganisasjon og som interesseorganisasjon. Studien baserer seg i stor grad på intervjuer med personer som enten har, eller har hatt, en tilknytning til RIF, samt har studert hva RIF selv gir uttrykk for via sin nettside og prosjekter som «State of the Nation». Selve organisasjonen RIF blir også grundigere beskrevet, siden det har vært av interesse å se om måten organisasjonen er organisert på kan ha en betydning. Funnene i studien viser at RIF delvis opererer som en slags grenseorganisasjon. Man kan antagelig si at de forsøker å bedrive grensearbeid, og at de i noen grad lykkes, mens i andre tilfeller sliter med å nå frem. RIF er først og fremst en interesseorganisasjon, som tar vare på og beskytter sine medlemmers interesser. I analysen ser vi at RIF bruker de eksisterende mulighetene til å øve innflytelse på politiske institusjoner. Dette gjelder også i forhold til andre institusjoner hvor det produseres reguleringer som kan relateres til miljøspørsmål som påvirker arbeidsfeltet til rådgivende ingeniører. Arbeid med miljøhensyn har havnet noe i skyggen av andre overordnede målsettinger for organisasjonen. De har blant annet omtrent ikke noen eksplisitte uttalte miljømål. Til tross for dette, er det liten tvil om at det er til dels svært mye miljøkunnskap blant RIFs medlemmer. Oppgaven diskuterer hvordan denne kunnskapen som finnes i organisasjonen, gjennom mainstreaming kan løftes opp på agendaen så den ikke blir borte i alle andre oppgaver organisasjonen gjør. Det mest interessante funnet er imidlertid RIFs store engasjement i påvirkning og utvikling av lover, regler, standarder og reguleringer, som griper inn i en ingeniørs virksomhet, noe som gjør at jeg velger å kalle RIF for en reguleringsorganisasjon. RIF synes å tjene interessene til rådgivende ingeniører best gjennom å operere som en reguleringsorganisasjon. På denne måten tar de for seg og styrer, påvirker og regulerer både virksomhetsområdet til ingeniører, og samfunnet ellers. Dette kan bidra til å gjøre samfunnet mer bærekraftig.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title«Det er ingeniører som kan redde verden!»: RIF – en miljøorganisasjon?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record