Show simple item record

dc.contributor.advisorBerker, Thomasnb_NO
dc.contributor.advisorLöfström, Ericanb_NO
dc.contributor.authorSvendsen, Marte Fosstveitnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:25Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:25Z
dc.date.created2012-11-13nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier567470nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244185
dc.description.abstractJeg har tatt for meg innovasjonsprosessen rundt teknologien Cloud computing i Norge, sett fra henholdsvis et brukerperspektiv og et bedriftsperspektiv. Siden jeg studerer et fenomen i flyt, og mye av materialet kun befinner seg på internett har jeg brukt internettkilder til å supplere datamaterialet fra kvalitative forskningsintervju. Noen stemmer i denne debatten hadde svært store forventinger til Cloud computing, andre syntes det var ”hype” og så ikke hvor inntjeningspotensialet lå, eller de var bekymret med hensyn til at dataene skal lagres på en felles ”sky” på nettet istedenfor på en og en server. Jeg har intervjuet representanter for brukerkategorien early adopters; gruppen som setter sin ære i å være først ute med ny teknologi og som er best kvalifisert til å gi bedriftene tilbakemeldinger. Denne gruppen blir sett på som mest kritisk å treffe markedsføringsmessig når det gjelder å spre produkter videre til etternølerne (Von Hippel: 1988). Jeg studerer Cloud opp domestiseringsteori, og gjennom å se hvordan næringslivet fungerer som mediatorer i denne prosessen – noe jeg forklarer nærmere i teorikapitlet. Jeg fant at ”brukere” er en stor kategori, og bedriftene som skal skape Cloud-baserte produkter og applikasjoner må operere med en uklar definisjon av brukeren. Noen ønsker mer personvern, noen mindre, noen vil ikke ha ufriheten gjennom lukkede løsninger, mens andre ser på det som praktisk.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleSkyhøye forventninger: veien mot domestiseringen og usynliggjøringen av nettskyteknologi i Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record