Show simple item record

dc.contributor.advisorLie, Meretenb_NO
dc.contributor.advisorRavn, Malin Noemnb_NO
dc.contributor.authorHaugen, Steinarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:20Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:20Z
dc.date.created2012-02-22nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier504955nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244153
dc.description.abstractI denne oppgava har jeg ønsket å se nærmere på likestillingen og likestillingsforståelsen hos likestilte menn. Sammen med dette har jeg ønsket å studere disse mennenes forhold til maskulinitet, og sin egen mannlighet. Oppgavas empiri er hentet fra kvalitative intervju med 6 menn. Alle mennene lever i parforhold og alle har barn, 2 eller 3. Når jeg rekrutterte informanter, var det vesentlig at de skulle regne seg som likestilte, alternativt at de ble regnet som likestilte av andre. Flere av mennene har tatt ut mer enn fedrekvoten i forbindelse med barselpermisjonen. Oppgava er bygd opp av to empirikapittel. I tillegg er det innledning, teori og metode, og et oppsummerende kapittel. Empirikapitlene er delt mellom et med hovedvekt på likestilling, og et som fokuserer på maskulinitet. Sentralt for arbeidet med oppgava står kjønnshistoriker Joan W. Scott. Hun anbefaler og analyser kjønnede områder med utgangspunkt i normer, symboler og sosial identitet. Disse begrepene er bakteppe for oppgava og analysene. Sammen med analyseområdene over er også dikotomien likhet – forskjellighet sentral, og jeg bruker derfor til å synliggjøre likheter og forskjeller, i holdninger og handlinger, i likestillingshjemmet. Dikotomien er også relevant når en spør hvordan og i hvilken grad om menn ser seg som like eller forskjellige fra kvinner. Motpolen mannlig – umannlig, og er også brukt i drøftingene. På likestillingsområdet drøftes blant annet kjønnsarbeidsdelingen eller en oppheving av den, omsorgens posisjon og hvilke egenskaper mennene legger til egen omsorgsutøvelse. Et viktig punkt i likestillingskapitlet er drøftingen rundt mitt eget begrep, familiens ankerfeste. På maskulinitetsområdet drøftes det i hvilken grad de verdiene og ferdighetene som mennene legger til en verdsatt mannlighet, har innvirkning på deres forståelse av det maskuline.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleLikestilte menns maskulinitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record