Show simple item record

dc.contributor.advisorAnnfelt, Trinenb_NO
dc.contributor.advisorGullikstad, Beritnb_NO
dc.contributor.authorSørevik, Tina Naninanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:20Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:20Z
dc.date.created2012-02-22nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier504951nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244151
dc.description.abstractFokuset i denne oppgaven har vært å se nærmere på de kulturelle forståelsene av begrepet ’innvandrer’ som ligger til grunn for Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) rapporter om mangfold i heleide statlige virksomheter. Ettersom IMDi rapporterer om tiltak for integrering, ville jeg se nærmere på hvem som blir regnet som ’innvandrer’ i IMDis rapporter. Rapportene er bygd på både egenrapportering fra virksomhetene, og intervjuer med ’ansatte innvandrere’. Her får leseren presentert hvilke tiltak og virkemidler IMDi anbefaler til de statlige eide virksomhetene, og hvilke effekter IMDis tiltak og virkemidler for mer integrering på arbeidsplassen har. Problemstillingen for denne oppgaven kan kort forklares med to spørsmål: Hvem blir ’innvandreren’ i mitt materiale?Hvilke kulturelle forståelser knyttes til ’innvandreren’? For å undersøke dette valgte jeg å ha postkolonial teori som bakteppe for oppgaven min, og la til grunn at det materialet jeg hadde valgt meg ut var representasjoner, og ikke en sannhet. Ved å undersøke rapportene som representasjoner av virkeligheten, kunne jeg ved hjelp av en diskursanalytisk tilnærming finne mulige representasjoner av ’innvandreren’ i IMDis rapporter. Det eksisterer i dag flere oppfatninger om begrepet ’innvandrer’, og det er flere som mener at ’innvandrer’ i dag ikke er et ord med positive konnotasjoner. Jeg har sett på hvilke språklige valg som har blitt tatt i IMDis rapporter som bidrar til å stabilisere dette begrepet. I kapittel fire viser jeg videre til hvordan flere begreper får den samme betydningen ved at de blir brukt om hverandre, for å beskrive det samme. Det er ikke bare stabiliseringer av kategorier man kan finne i IMDis rapporter. Det finnes også flere eksempler på at ’innvandrer’ blir destabilisert som begrep. Disse valgene diskuterer jeg i kapittel fem. Ved å ta slike språklige valg, bidrar dette til at man kan, over tid, endre oppfatningen og representasjonen av kategorien ’innvandrer’. I kapittel seks gjennomgår jeg funnene fra analysekapitlene, og diskuterer betydningen av disse funnene. Her ser jeg også på hva som kan bli gjort av videre arbeid.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.titleKulturelle forståeleser av begrepet "innvandrer": En analyse av IMDis rapporter om mangfold i heleide statlige virksomheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record