Show simple item record

dc.contributor.advisorSaksvik-Lehouillier, Ingvild
dc.contributor.authorKirkholt, Gine Moen
dc.date.accessioned2017-04-28T08:46:10Z
dc.date.available2017-04-28T08:46:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441194
dc.description.abstractRelasjonen mellom stress og personlighet i forskjellige yrker har blitt viet noe forskningsinteresse, men stress og personlighet i kreative yrker har ikke blitt like godt kartlagt. Denne studien tok for seg stress hos 77 norske film-, TV- og reklameregissører, sett opp mot personlighetstrekk hos regissørene. Regissørene deltok i studien ved hjelp av et spørreskjema som ble distribuert til sentrale institusjoner i Norge hvor regissører er tilknyttet, blant annet fagforeningen Norske Filmregissører. Multippel regresjonsanalyse ble brukt til å analysere datamaterialet. Personlighetstrekkene nevrotisisme og åpenhet predikerte variansen i opplevd stress. Det at åpenhet forklarte varians signifikant var overraskende med bakgrunn i de noe sprikende funnene som tidligere er gjort på relasjonen mellom åpenhet og stress. Det ble videre funnet et høyt opplevd stressnivå hos regissørene som så ut til å være markant forskjellig fra andre normalpopulasjoner. I videre forskning vil det være interessant å se på interaksjoner mellom personlighetstrekk, mediatorer og mestringsstrategier for stress. Slik forskning vil kunne tenkes å være mulig å applisere over til andre kreative, utøvende yrker, og bidra til mer forståelse om stressopplevelse også i disse typene yrker og hvordan man best kan redusere og forebygge stress.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePersonlighet og stress hos norske regissørernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record