Show simple item record

dc.contributor.authorSlottemo, Hilde Gunnnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T13:09:09Z
dc.date.available2014-12-19T13:09:09Z
dc.date.created2003-09-28nb_NO
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier124914nb_NO
dc.identifier.isbn82-7765-044-2nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/244089
dc.description.abstractRammen rundt denne boka er virksomheten ved Norsk Koksverk i Mo i Rana, men dens tema er mannlighet i mer allmenn forstand. Mannligheten er ikke statisk og enhetlig, tvert om er forståelsen av og forventningene til det å være mann historisk betinget. Mannligheten på en norsk industriarbeidsplass i etterkrigstida ble formet blant annet gjennom forventninger om ansvarlighet, tilstedeværelse og maskulin likeverdighet. Ansvarligheten hadde flere dimensjoner. Politisk handlet det om å forholde seg til etablerte lover, regler og sedvaner innen arbeiderbevegelsen. Men ansvarlighet handlet også om menn som familieforsørgere, i forhold til kvinner og barn. Fast arbeid, fast lønn og fast arbeidstid ble viktige uttrykk for dette. Samtidig ble ansvarligheten gjerne ulikt forstått av menn i ulike aldersgrupper og generasjoner. Normene for maskulinitet ble utformet og problematisert på flere mater fra midten av 1970-tallet, blant annet ved økt kvinnelig yrkesaktivitet og ved radikalisert politisk opposisjon. Avhandlingen gir ny kunnskap om det å være mann i arbeiderklassen i den perioden som er blitt stående som hovdepunktet i det industrialiserte Norge. Gjennom dette gir den også et teoretisk og empirisk bidrag til å utvikle så vel arbeiderhistorien som kjønnsforskningen videre.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherDet historisk-filosofiske fakultetnb_NO
dc.subjectHistoryen_GB
dc.subjectHUMANITIES and RELIGION: History and philosophy subjects: History subjectsen_GB
dc.titleFabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980.nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber287nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, Institutt for tverrfaglige kulturstudiernb_NO
dc.description.degreedr.art.nb_NO
dc.description.degreedr.art.en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record