Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLorentzen, Gro
dc.date.accessioned2017-03-17T14:21:08Z
dc.date.available2017-03-17T14:21:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-8340-065-6
dc.identifier.isbn978-82-8340-066-3
dc.identifier.issn1894-4213
dc.identifier.issn1892-705X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434573
dc.description.abstractHøsten 2011 fikk Senter for omsorgsforskning, sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen aktiv omsorg. Aktiv omsorg er ett av fem strategiske satsingsområder i St.meld. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsmuligheter. Kartlegginga omfatta alle landets kommuner, videregående skoler med helsefagarbeiderutdanning, høgskoler med helsefaglig profesjonsutdanning, relevante kompetansesentre, ideelle omsorgsaktører og nasjonale frivillige organisasjoner. Oppdraget innebar også en vurdering av eksisterende tiltak, samt å være med på å utvikle og etablere en idebank for aktiv omsorg, og vurdere behov for tiltak som kunne styrke kunnskapen om temaet aktiv omsorg i de kommunale omsorgstjenestene. Kartlegginga viste tydelig behov for kompetanse og fagutvikling i den kommunale omsorgstjenesten, frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Kartlegginga avdekka også mangel på kunnskap om samhandling med lokalsamfunnets frivillige og frivillige organisasjoner, noe som er en av flere viktige forutsetninger i arbeidet med aktiv omsorg (Disch og Vetvik, 2009), (Disch og Lorentzen, 2012). Utvikling av et opplæringsprogram innen aktiv omsorg ble derfor ønska velkommen av et stort flertall av kommunene som deltok i studien. På bakgrunn av blant annet nevnte kartlegginger og studier fikk Høgskolen i Telemark (HiT), i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, sør (SOF), sommeren 2012 i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle og gjennomføre et landsomfattende opplæringsprogram i aktiv omsorg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSenter for omsorgsforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapportserie;1/2017
dc.titleSuksesser og snubletrådernb_NO
dc.title.alternativeOppsummering av opplæringsprogrammet Aktiv omsorgnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel