Show simple item record

dc.contributor.advisorGibson, Ursula
dc.contributor.authorCoucheron, David Andre
dc.date.accessioned2017-03-10T15:59:48Z
dc.date.available2017-03-10T15:59:48Z
dc.date.created2015-06-23
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13308
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2433711
dc.description.abstractFibre av \ce{SiGe} fremstilt ved flytende kjerne-trekking har blitt rekrystallisert ved bruk av to forskjellige teknikker: Sakte kj{\o}ling i en tubeovn og bevegende smeltesone-rekrystallisering med en \ce{CO2}-laser. To forskjellige kj{\o}lerater, \SI{1.5}{\degreeCelsius\per\minute} og \SI{5}{\degreeCelsius\per\minute}, ble testet i tubeovnen med b{\aa}de vertikal og horisontal pr{\o}veplassering. Homogen og inhomogen komposisjon ble observert med sveipeelektronmikroskopi i tverrsnitter av pr{\o}vene fra begge kj{\o}lerater, men ingen {\aa}penbare trender mellom \ce{Ge}-distribusjon og pr{\o}veplassering ble funnet. Fibre av to forskjellige komposisjoner ($\approx 5at\%$ og $\approx 40at\%$ \ce{Ge}) ble behandlet med \ce{CO2}-laseren ved forskjellige skannehastigheter. De eksperimentelt bestemte kritiske vekstratene for homogen vekst i fibrene med stor kjerne, var i god overenstemmelse med de teoretisk beregnede verdiene: \SI{348.23}{\micro\metre\per\second} for pr{\o}vene med lite \ce{Ge} og \SI{29.4}{\micro\metre\per\second} for pr{\o}vene med mye \ce{Ge}. Omdratte fibre med en radius p{\aa} omtrent \SI{8}{\micro\metre} ble ogs{\aa} testet for begge komposisjoner og en {\o}kning i kritisk veksthastighet med opp til $\approx 10$ ganger ble funnet ved reduksjon i fiberdiameteren for begge komposisjoner. For de omdratte fibrene med lite \ce{Ge} ble det rekrystallisert homogene fibre ved hastigheter opp til og med \SI{1000}{\micro\metre\per\second}. De omdratte fibrene med mye \ce{Ge} var homogene opp til \SI{100}{\micro\metre\per\second}, men inhomogene ved \SI{1000}{\micro\metre\per\second} Krystalliniteten til {\'e}n ubehandlet pr{\o}ve, {\'e}n inhomogen tubeovnbehandlet pr{\o}ve og {\'e}n homogen laserbehandlet pr{\o}ve ble unders{\o}kt med tilbakespredt elektrondiffraksjon. Tverrsnittene til de tre pr{\o}vene var alle énkrystallinske, selv pr{\o}vene med store komposisjonsvariasjoner. R{\o}ntgentomografi bekrefter at \ce{CO2}-laserbehandlede pr{\o}ver var av homogen komposisjon over hele det behandle omr{\aa}de og forel{\o}pige r{\o}ntgendiffraksjonsresultater antyder at hele omr{\aa}det er en {\'e}nkrystall. Kartlegging av spenning ved \si{\micro}-Ramanspektroskopi fant spenning tilknyttet de \ce{Ge}-rike omr{\aa}dene i den ubehandlede pr{\o}ven, men ingen spenning i verken de homogene eller inhomogene behandlede pr{\o}vene.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.subjectNanoteknologi, Nanoteknologi for materialer, energi og miljø
dc.titleRapid Directional Recrystallisation of SiGe Fibres
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record