Show simple item record

dc.contributor.authorNersveen, Jonny
dc.date.accessioned2017-01-18T11:37:18Z
dc.date.available2017-01-18T11:37:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427638
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver eksperimentelle metoder til bruk innen forskning på universell utforming med relevans for verifisering av byggeforskrifter. Det innbefatter; strategiske valg som kan påvirke forskningsmetodene, statistiske metoder og utfordringer, teknologiske valg som kan ha både forskningsmessig betydning og byggteknisk betydning, forskningsbehov og forskningsmetoder som er i bruk i eksperimentell forskning på universell utforming. Forskning må ha et mål som vil være styrende for forskningsstrategien. Denne rapporten tar for seg forskning av betydning for definering av byggeforskrifter. Strategien i forskningsoppgavene handler om sammenhengen mellom menneskers prestasjonsevne i bruken av det bygde miljø og kravene som stilles til det bygde miljø. I så godt som all forskning benyttes statistikk. Rapporten tar for seg de statistiske metodene som er egnet og som anvendes i forskning på universell utforming og redegjør for hvilke krav statistikken stiller til forskningsdesignet og hvilke metoder som kan anvendes i forhold til typen forskning. Under forklaringene til forskningsmetodikker vises eksempler på hvordan studier er utført eller hvordan kan utføres. Teknologiske valg har betydning for byggeforskrifter og også for hvordan det skal forskes. Dette er viet noe plass i rapporten fordi det kan ha påvirkning på byggeforskriftene, men er ikke et mål i seg selv i rapporten. Det er tatt med noen beskrivelser av forskning som ikke utføres i laboratorier men som kan ha betydning for styrking av laboratorietester. Rapporten avsluttes med en beskrivelse av måletekniske metoder som benyttes i Norsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNU.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk forskningslaboratorium for universell utforming, NTNUnb_NO
dc.subjectMetodebeskrivelsenb_NO
dc.subjectLaboratorieundersøkelsernb_NO
dc.subjectFunksjonsevnenb_NO
dc.subjectUniversell utformingnb_NO
dc.subjectByggteknikknb_NO
dc.titleMetodebeskrivelse for gjennomføring av laberatorieundersøkelser med personer med ulik funksjonsevnenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Industrial and product design: 640nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record