• Kunnskapsbasert praksis som fokus i studentveiledningen i psykiatrien. Del 1 

      Ulvestad, Ingunn; Smedhaugen, Ida; Paulseth, Vegard; Sommerstad, Morten; Stjern, Torill; Hedelin, Birgitta (Høgskolen i Gjøviks rapportserie;2010:07, Research report, 2010)
      I en konkretisering av søknadsfokus for søknad om midler til samarbeidsprosjektene 2009 utarbeidet av dekan ved Høgskolen i Gjøvik spesifiseres bl.a. noen grunnleggende krav til bruken av midlene: ”Det skal være et ...